Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastalık Bilgisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 220
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık ve hastalık kavramlarının tanımlanması, bu kavramları etkileyen faktörlerin ve sistemlere ait hastalıkların öğrenilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık ve hastalık kavramını tanımlayabilecek ve ilişkiyi kurabilecektir.
  • Sağlık ve hastalık kavramlarını etkileyen faktörleri açıklayabilecektir
  • Hastalıkların teşhisinde hikaye alma ve fiziksek muayenenin önemini açıklayabilecektir
  • Hastalıklara ait bulgu ve belirtileri tanımlayabilecektir
  • İnsan vücudundaki sistemlerin çalışma mekanizmasını ve hastalıklarını tanıyabilecektir
Ders Tanımı Bu ders genel hastalık bilgisi ile sistem hastalıklarının özelliklerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık ve Hastalık Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 43-59
2 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 393-407
3 Solunum Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 185-207
4 Dolaşım Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 207-237
5 Sindirim Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 263-321
6 Kan Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 250-263
7 Üriner Sistem ve Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 321-345
8 Arasınav
9 Sinir Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 419-475
10 Endokrin Sistem ve Metabolizma Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 345-385
11 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 407-419
12 Kanserler Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 149-185
13 Geriatrik bakım Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 121-135
14 Terminal Dönemdeki hastaya bakım Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar Sayfa 135-143
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Özden Dedeli, Gülten Kaptan. Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kurallar. 2012, İstanbul Tıp Kitabevi. ISBN: 9786054499144

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.