Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 217 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 217
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin enfeksiyon kavramını öğrenmesi, enfeksiyon hastalıklarını kavraması, enfeksiyona yol açan mikrobiyolojik etkenleri tanıması, enfeksiyonların bulaşma şekillerini öğrenmesi, kendilerini ve çevreyi enfeksiyonlardan korumak için alınacak önlemler ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olması ve sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi konusunda farkındalığının artması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enfeksiyon kavramını tanımlayabilecek
  • Enfeksiyona yol açan etkenleri sınıflandırabilecek
  • Enfeksiyonların bulaşma yollarını açıklayabilecek
  • Hastane enfeksiyonları ile toplum kökenli enfeksiyonları tanımlayabilecek ve aralarındaki farkı açıklayabilecek
  • Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kavramlarını tanımlayabilecek
  • Enfeksiyon hastalıklarından korunma önlemlerini sıralayabilecek
  • Kişisel korunma ekipmanlarını tanımlayabileceklerdir
  • Tıbbi atık yönetimi ile ilgili temel özellikleri tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Ders enfeksiyon hastalıkları, mikroorganizmalar, enfeksiyonların bulaşma şekilleri ve korunma yolları, hastane enfeksiyonları, sterilizasyon-dezenfeksiyon-antisepsi yöntemleri, kişisel korunma önlemleri, atık yönetimi konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Enfeksiyon Kavramı , Biyolojik Tehlikeler, Risk değerlendirme Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Mikroorganizma Konak ilişkisi (S:61-78)
2 Mikroorganizmalar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Mikroorganizmaların temel Özellikleri (S:17-34)
3 Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021 Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (S:545-558) Viral Hepatitler ve HIV (s:343-364)
4 Fekal-oral yolla yolla bulaşan enfeksiyonlar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (S:545-558) Genel Parazitoloji ve Tanısal Yaklaşımlar (S:407-422) Enterik Bakteriler&Enterobacterales
5 Solunum yoluyla yolla bulaşan enfeksiyonlar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (S:545-558) Mikobakteriler (S:273-290) İnfluenza, Koronavirüs ve Diğer RNA Virüsleri (S:379-406)
6 Deri yoluyla bulaşan enfeksiyonlar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (S:545-558) İnsanda Hastalık Yapan Mantarlar, Özellikleri ve Tanısı (S:481-493) İnsanda Hastalık yapan Gram pozitif ve negatif Koklar (S.201-220)
7 Vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (S:545-558) Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar (S:537-544)
8 Ara Sınav
9 Cinsel yolla yolla bulaşan enfeksiyonlar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (S:545-558) Viral Hepatitler ve HIV (s:343-364) Herpesvirüsler ve Diğer DNA Virüsleri (S:365- 378)
10 Hastane enfeksiyonları Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar ve Yönetimi (S:149-180)
11 Sterilizasyon Dezenfeksiyon Antisepsi Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Antisepsi Uygulamaları (S:35-60)
12 Tıbbi Atık Yönetimi Sağlık Çalışanlarında Mesleki Riskler ve Korunma (S:579-594)
13 Kişisel Korunma Ekipmanları ve Biyogüvenlik Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Sağlık Çalışanlarında Mesleki Riskler ve Korunma (S:579-594)
14 Enfeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri S:181-192
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş (Editör). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021. ISBN: 9786257146135

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Rehberi. Editörler: Duygu Perçin Renders, Dilek Yeşim Metin. 2019. https://www.das.org.tr/kitaplar/DASRehber2019V10.pdf

Ölümcül Yakınlıklar: Mikroplar Tarihimizi Nasıl Şekillendirdi? Dorothy H. Crawford. Metis Yayınları 2.baskı Haziran 2020.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.