Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Yönetimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 216
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, işletmelerde bağlantı süreçleri olarak karar verme, Modernizm – Postmodernizm – modern sonrası yönetim yaklaşımları, günümüz yönetim modelleri gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme yönetimi alanında karar verme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  • Örgüt içi iletişim yöntemlerini kullanabilecek,
  • Örgüt içi iletişim ile ilgili bir fırsatın ya da problemin tanımını yapabilecek,
  • İşletme yönetimi alanında karşılaşılan bir problem karşısında; ekip üyesi olarak rol alabilecek ve çözüm önerebilecek,
  • İşletme yönetimi alanı için gerekli olan temel bilgisayar programlarını; sosyal medya ve diğer iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanabilecek,
  • Günümüz yönetim modellerini tanımlayabilecek,
  • Yaşam boyu öğrenme anlayışı ile alanındaki gelişmeleri izleyerek ilgili teknolojileri kullanabilecek.
Ders Tanımı Ders kapsamında öncelikle işletmelerde bağlantı süreçleri olarak karar verme, modernizm – postmodernizm – modern sonrası yönetim yaklaşımları, günümüz yönetim modelleri gibi konular hakkında temel bilgiler verilecektir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İşletme Kavramı, İşletmenin Fonksiyonları ve İşletme Çevresi. Yönetim Kavramına Giriş Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı Daft, R. L., 2016, Management, 12th Ed. South-Western Cengage Learning. 1. Bölüm
3 Yönetim Kavramı ve Fonksiyonları Daft, R. L., 2016, Management, 12th Ed. South-Western Cengage Learning.
4 Yönetim Kavramının Tarihsel Gelişimi. Klasik, Neoklasik ve Çağdaş Yaklaşımlar Daft, R. L., 2016, Management, 12th Ed. South-Western Cengage Learning. 1. Bölüm Öğretim görevlisinin kendi notları
5 Yönetimin Planlama Fonksiyonu Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı Daft, R. L., 2016, Management, 12th Ed. South-Western Cengage Learning. 1. Bölüm
6 Yönetimin Örgütleme Fonksiyonu Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı Daft, R. L., 2016, Management, 12th Ed. South-Western Cengage Learning. 1. Bölüm
7 Yönetimin Liderlik Fonksiyonu Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı Daft, R. L., 2016, Management, 12th Ed. South-Western Cengage Learning. 1. Bölüm
8 Ara Sınav
9 Davranışsal ve Durumsal Liderlik Kuramları Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı
10 Yönetimin Kontrol Fonksiyonu Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı
11 Yönetimde Karar Verme Süreci Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı
12 Örgütsel İletişim Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı
13 Örgütlerde Çatışma ve Çatışma Yönetimi Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı
14 Örgütlerde Kriz ve Kriz Yönetimi; Öğrenen Örgütler Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları. 4. Baskı
15 Dönem Tekrarı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Dersi veren öğretim görevlisinin notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Yrd. Doç. Dr. Ünsalan, E. Öğr. Gör. Şimşeker, B.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (Meslek Yüksekokulları İçin), Ankara, 5. Baskı Anadolu Üniversitesi Yayınları MPM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
10
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.