Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Koruma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 213
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin çevre ve insan sağlığını koruma kuralları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevre ve çevre sorunlarını açıklayabilecektir.
  • Çevre yönetmeliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Çevreyi tehdit eden riskleri tanımlayabilecektir.
  • Çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini açıklayabilecektir.
  • Alternatif enerji kaynaklarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders , çevre sorunları ve çevre koruma önlemlerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevrenin Tanımı ve Çevrenin Ögeleri Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:21-25
2 Çevre Yönetmelik Bilgisi https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
3 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:129
4 İnsan Faaliyetlerinin Sağlık ve Çevre Üzerindeki Etkileri Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S: 27-40
5 Su kirlenmesi, hava kirlenmesi ve toprak kirlenmesi. Toprak erozyonu ve çölleşme. Arazi kullanımı Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:27-40
6 Gürültü Kirliliği ve Etkileri Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:34
7 Ara Sınav
8 Çevre ve Canlılar Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:21-46
9 Atık Yönetimi https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
10 Alternatif Enerji Kaynakları Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:132-133
11 Katı atıklar Yönetimi ve Kontrolü Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma)S:132-133
12 Türkiye’nin Çevre Sorunları
13 Türkiye’nin Çevre Sorunları
14 Türkiye’nin Çevre Sorunları
15 Dersin Gözden Geçirlmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Kınacı, B, Seyhan, G. ve Pehlivan, N.A. (2011). Turizm ve Çevre:(Çevre koruma), Pegem Yayıncılık, Ankara. ISBN: ISBN 978-605-364-118-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.