Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 212
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerimize, halk sağlığı kavramı, halk sağlığının tarihsel gelişimi, halk sağlığının amaç, rol ve görevleri, halk sağlığı alt konuları (kadın sağlığı, çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı, çevre sağlığı vs.), sağlık göstergeleri hakkında teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  •  Sağlık kavramını ve sağlığı etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.
  • Sağlık kavramını ve sağlığı etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.
  • Halk sağlığı kavramını açıklayabilecektir.
  • Ülkemizin sağlık göstergelerini açıklayabilecektir.
  • Sağlık göstergelerini uluslararası olarak karşılaştırabilecektir.
  • Halk sağlığı alt konularını (kadın sağlığı, çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı, çevre sağlığı vs.) açıklayabilecektir.
  • Halk sağlığı alt konularının (kadın sağlığı, çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı, çevre sağlığı vs.) ulusal ve uluslararası somut örneklerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere; sağlık kavramı ve belirleyicileri; halk sağlığı kavramı; halk sağlığının tarihsel gelişimi; kadın sağlığı, çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı, çevre sağlığı gibi halk sağlığı alt konuları hakkında temel bilgiler verilecektir. Ders programında aktarılan teorik bilgiler, sunum ve ödevler ile desteklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve giriş, sağlık ve hastalık kavramı Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 1. Bölüm Sayfa: 2-25 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 1. Bölüm Sayfa 1-17
2 Halk sağlığının tarihsel gelişimi, halk sağlığı kavramı Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 1. Bölüm Sayfa: 2-25 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 1. Bölüm Sayfa 1-17
3 Demografi ve sağlık, sağlık göstergeleri Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021
4 Üreme Sağlığı, Kadın/Anne Sağlığı, Aile Planlaması Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 2. Bölüm Sayfa 26-44 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 5. Ve 6. Bölüm Sayfa 93-153
5 Çocuk Sağlığı Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 2. Bölüm Sayfa 44-65 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 3. Ve 4. Bölüm Sayfa 43-90
6 Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 3. Bölüm Sayfa 66-91
7 Bulaşıcı Hastalıklar Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 4. Bölüm Sayfa 92-114 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 15. Bölüm Sayfa 411-451
8 Ara Sınav
9 İş Sağlığı Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 5. Bölüm Sayfa 116-139 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 7. Bölüm Sayfa 155-178
10 Çevre Sağlığı Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 6. Bölüm Sayfa 140-173 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 10. Bölüm Sayfa 229-272
11 Beslenme ve Egzersiz Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 7. Bölüm Sayfa 174-197 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 16. Bölüm Sayfa 453-493
12 Olağandışı Durumlarda Sağlık Uygulamaları Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 8. Bölüm Sayfa 198-215 Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 12. Bölüm Sayfa 325-358
13 Sağlık Eğitimi Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, 17. Bölüm Sayfa 493-511
14 Ödev Sunumları
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı

Halk Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016

E-ISBN 978-975-06-2999-0

 

Halk Sağlığı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011 ISBN: 978-975-482-970-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü mevzuatları

 

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/45316/0/siy2021-turkcepdf.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
14
0
    Toplam
73

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.