Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Geliştirilmesi Projeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Organize edilmiş sağlıkta iyileştirme projeleri ile kuramsal ve uygulamalı olarak öğrencilerimizin sorumluluk bilincini, uygulama esnasında işbirligi, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmek; çevre sağlık koşullarını düzeltmeye, bireylere sağlık bilgisi vererek sağlık konularında farkındalık oluşturmaya, toplum ihtiyaçlarına karsı duyarlılık geliştirmeye katkıda bulunmak ve bu konularda süreklilik sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proje tanımını yapabilir,
  • Projelendirme sürecini(araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme) tanımlayabilir,
  • Projelendirme sürecinde genel iletişim tekniklerini kullanabilir,
  • Yaratıcı fikir geliştirme metotlarını kullanarak yerel ve evrensel projeler üretebilir,
  • Proje konusu ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
Ders Tanımı Etkin İletişim Teknikleri, Topluma Hizmet Uygulama Alanları,Topluma Hizmet Projesini Projelendirme Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme), İş Fikri Üretme//Proje konularının belirlenmesi, Proje Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi konularında kuramsal ve uygulamalı bilgiler aktarılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etkin İletişim Teknikleri Halkla İlişkiler Sayfa: 110-113
2 Topluma Hizmet Uygulama Alanları Anadolu Üniversitesi Web sitesi
3 Proje Kavramı ve Kapsamı Halkla İlişkiler Sayfa: 6-8
4 Projenin Yönetimi Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme) Halkla İlişkiler Sayfa: 101-143
5 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün ve projelerinin tanıtımı, İzmir Büyükşehir Belediye projelerinin tanıtımı https://sggm.saglik.gov.tr// https://www.izmir.bel.tr/
6 Projelerin içeriğini belirlemek ve projelerini gerçekleştirmek için proje grupları oluşturmak Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
7 Proje ile ilgili sahada proje adımlarını uygulamak Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
8 Proje ile ilgili sahada proje adımlarını uygulamak//Proje sürecini izlemek Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
9 Proje ile ilgili sahada proje adımlarını uygulamak//Proje sürecini izlemek Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
10 Proje ile ilgili sahada proje adımlarını uygulamak//Proje sürecini izlemek Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
11 Proje ile ilgili sahada proje adımlarını uygulamak//Proje sürecini izlemek Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
12 Proje ile ilgili sahada proje adımlarını uygulamak//Proje sürecini izlemek Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
13 Projelerin kontrolü
14 Projelerin kontrolü
15 Projelerin kontrolü
16 Projelerin teslim edilmesi ve Final

 

Ders Kitabı

Doç. Dr. Başok, N. ve Yrd. Doç. DEĞİRMEN C(2014), Teorikten Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Ankara, 5. Baskı, ISBN 978-605-133-042-6

GÖRAL R(2007),Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 1. Baskı ISBN: 978 975 01609-0-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

COOPER K(1989), Sözsüz İletişim, ISBN: 975-399-020-0

iibf.anadolu.edu.tr Sitesi Topluma Hizmet Uygulamaları İle İlgili İçerik Bilgilendirmesi

MEB ÖGDEP slaytı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
1
70
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
1
52
52
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
-
0
Final Sınavı
1
8
8
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.