Ders İçerikleri - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Meslek Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 205
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel etik değerler ve mesleği ile ilişkili etik davranış özellikleri konusunda farkındalık kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilir.
  • Temel etik ilkeleri açıklayabilir.
  • Etik teorileri açıklayabilir.
  • Mesleki etik ilkelerine uymak için yapılması gerekenleri sıralayabilir.
  • Sağlık hizmetleri meslek etiği ilkelerini açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, temel etik teorilerin savları, etik sorunların ve ilkelerin yapısı ve bunların meslek etiğiyle olan ilgisi incelemeyi; Etik karar verme, bireysel, sosyal sorumluluklar ve mesleğin doğası, mesleki etik kodları ve sorumluluk tartışmaları ile kişinin bireysel karakterine ve mesleki sorumluluklarına dair farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Etik ve Meslek Etiğine Giriş Kuçuradi, İoanna, Etik, Ankara (2011): Türkiye Felsefe Kurumu .s.s. 1-14.
2 Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları Pieper Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları. S.s.30-60. Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 1-26
3 Etik kuramları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 39-52 Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 27-52
4 Etik kuramları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 39-52 Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 27-52
5 Evrensel Etik İlkeler Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. S.s. 111-121.
6 Evrensel Etik İlkeler Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 67-72
7 İnsan Hakları ve Hasta Hakları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 39-52
8 ARA SINAV
9 Meslek Etiği Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. S.s. 77-110
10 Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği İlkeleri Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. S.s. 77-110
11 Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği İlkeleri Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 27-52
12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 105-126 Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 93-115
13 Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 35-37
14 Olgu Tartışma Kuçuradi, İoanna, Etik, Ankara (2011): Türkiye Felsefe Kurumu .s.s. 1-14.
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 FİNAL

 

Ders Kitabı • Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu. • Pieper Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları. • Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. • Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. • Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, • Kuçuradi, İoanna, Etik, Ankara (2011): Türkiye Felsefe Kurumu • Platon, Sokrates’in Savuması, İstanbul: 2006, Kabalcı Yayınevi. • Nikmomakhos’a Etik, Aristoteles, Ankara: 1998, Ayraç Yayınevi. • Kant, Immanuel, Pratik Aklın Eleştirisi, Ankara: 1994, Türkiye Felsefe Kurumu.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.