Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 202
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Canlandırma
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerimizin yardımcı sağlık çalışanı olarak bir ekip ile çalışacaklardır. Çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri genel krizleri ve bölümlerine göre de özel krizleri tanımaları, kriz sürecini, çözüm aşamalarını öfke kontolünü ve empatiyi öğrenmelerini sağlamak ve hasta-hasta yakını ve üçüncü kişilerle sağlıklı verimli bir yaşam sürdürebilmeyi kolaylaştırıcı eğitimleri vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütlerde ve insan ilişkilerinde krizin anlamını açıklayabilir.
  • Kriz oluşturan nedenleri sıralayabilir.
  • Krizin özelliklerini ve evrelerini sayar, olası krizleri öngörür ve gerekli önlemler sıralayabilir.
  • Öfke kontrolü ile ilgili stratejileri tanımlayabilir.
  • Kendisini, diğer insanları anlama ve empati becerisi geliştirebilir.
Ders Tanımı Yardımcı sağlık personeli çalışanlarının çalışma ortamlarında karşılaşabilecekleri genel krizleri ve bölümlerine göre de özel olarak yaşanabilecek krizleri tanımaları, öfke kontrolü ve empatiyi uygulamalarında da yerleştirmelerine yönelik teorik ve örnek kriz-öfke ve empati senaryo üzerinden canlandırmalar ile ders işlenecektir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kriz kavramı tanımı ve kriz çeşitleri Vergiliel Tüz, Melek, Kriz Yönetimi, Ankara (2014): Nobel. S.s. 1-4
2 Krizin evreleri Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6 s.s. 5-7 Vergiliel Tüz, Melek, Kriz Yönetimi, Ankara (2014): Nobel. S.s. 8-11
3 Çalışma hayatında kurumlar ve kişiler ile karşılaşabilecekleri krizler ve kriz yönetimi. Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 7-38
4 Yardımcı sağlık çalışanlarının genel olarak karşılaşabilecekleri krizler Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 137-164
5 Yardımcı sağlık çalışanlarının bölümleri bazında karşılaşabilecekleri krizler Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 39-60
6 Duygulanım sürecinin anatomofizyolojisi: Öfke nedir, ne işe yarar Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara s.s. 1-3
7 Ara sınav Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara s. s.3-6
8 Öfke nedir? Öfkenin dışa yansıtılmasında ortaya çıkan sözel,davranışsal ve fiziksel tepkiler ve bu durumda karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?
9 Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolü aşamaları Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara s.s.6-9
10 Öfkenin kontrol edilebilmesi .Çalışma hayatında hasta ve hasta yakınlarının öfkeli söz ve davranışları ile karşılaştıklarında izlenebilecek yöntemlerin senaryo üzerinden canlandırılması Ertem, Mehmet, Yaşamın Psikososyal Yönetimi (2012), İstanbul: Sayfa Yayınları s.s. 81-90
11 Empati nedir empati yoluyla hasta ve hasta yakınlarının, üçüncü kişilerin kriz ve öfke durumlarının anlaşılabilmesi Ertem, Mehmet, Yaşamın Psikososyal Yönetimi (2012), İstanbul: Sayfa Yayınları s.s. 81-90
12 Hasta ve hasta yakınlarının öfkeli davranışlarına maruz kalınmasına dair senaryo örnekleri ile davranışları yerleştirebilme Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 123-137
13 Ders konularının tekrarı örnek kriz ve öfke senaryoları ile teorik derslerin pratikte de öğrencilerimizde yerleşebilmesi öğrencilerimizden gelen sorular cevaplandırılacak gelecek ders yılına katkı sağlayabilecek varsa eleştiri , görüş ve önerileri alınacaktır Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s.197-201
14 Canlandırma ve vaka analizi -
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 FİNAL

 

Ders Kitabı

1.Kriz iletişimi ve Yönetimi E-ISBN 978-975-06-2971-6 AÖF Kitabı. Yazarlar Prof.Dr. Melek TÜZ (Ünite 3, 6) Prof. Dr. Gürkan HAŞİT (Ünite 1, 2) Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU (Ünite 4, 5) Prof. Dr. İdil KARADEMİRLİDAĞ SUHER (Ünite 7, 8) Editör Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

2.İletişim Donanımları ISBN 978-975-14-0886-0  DOĞAN CÜCELOĞLU

Önerilen Okumalar/Materyaller

Psik.prof. Dr.Nevzat TARHAN Krizlerin psikolojik yönetimi nasıl olmalı? Öğrencilerimize Web sitesinden okumaları önerilmektedir. nevzattarhan.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.