Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 115 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 115
Güz
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, tıp mesleğinde ve radyolojide kullanılan özgün mesleksel terimlerin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi terminolojiye ait terimlerin anlamlarını tanımlayabilecektir
  • Sistemlere ait tıbbi terimleri tanımlayabilecektir
  • Radyolojide kullanılan terimleri açıklayabilecektir
  • Çekim parametreleri terimlerinin anlamlarını açıklayabilecektir
  • Tetkik istem formlarındaki terimleri tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders; Terminolojide genel bilgiler, genel anatomik terminoloji, vücut sistemlerinin terminolojileri, radyolojide kullanılan sistemlerin ve sistem parçalarının terminolojisi, çekim parametreleri terminolojisi, tetkik istem formlarının terminolojisi konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması Temel Kelime Yapısı Bilim Dalları ve Uzmanlıklar
2 Temel vücut yapısı, önekler, sonekler Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 43-105
3 Quiz / Küçük sınav
4 Vücut organizasyonu ve Hareket Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 153-233
5 Sinir Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 233-259
6 Dolaşım Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 259-289
7 Solunum Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 289-321
8 Sindirim Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 321-359
9 Ara sınav
10 Ürogenital Sistem Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 359-415
11 Duyu Organları Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 415-459
12 Endokrin Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 43-105
13 Bağışıklık Sistemi Tıbbi Terminoloji Cem Sezai Başar syf 459-481
14 Radyolojik terminoloji Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.28-31
15 Genel tartışma
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tıbbi Terminoloji, Cem Sezai Başar, EMA Tıp Yayınevi 2021, ISBN: 9786257849418

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
6
6
Portfolyo
0
Ödev
2
7
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.