Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 104
Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri sunan kişiler, sağlık hizmeti sunumunun doğası gereği çok sayıda insanla ve çoğunlukla stresli koşullarda iletişim kurarlar. Bu ders sağlık hizmet sunucularına doğru ve etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim sürecinin yapısını ve temel özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Sözlü ve sözsüz iletişimin temel özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Etkin konuşma ve dinleme becerileri gösterebilecektir.
  • Empatinin iletişimdeki önemini açıklayabilecektir.
  • Farklı yaş grupları ve farklı hasta grupları ile etkili iletişimin özelliklerini açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders sağlık hizmetlerinde çalışanların iletişim becerileriyle ilgilidir. Ders, açık iletişim kurma, sözlü-sözsüz iletişim, empati, etkin dinleme, zor hastalar ve hasta yakınlarıyla iletişim, çalışma ortamında ekip iletişimi ve etik ilkeler konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, İletişime giriş
2 İletişim süreci ve iletişimin bağlamları: Kendini tanımak Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları ss. 178-183
3 Sözlü iletişim Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları ss. 25-32.
4 Sözsüz iletişim Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları ss. 25-32
5 İletişim için algılama ve ilk iletişimin önemi Empati Demirel, Y. (2016) Sağlık Hizmetlerinde sağlıklı iletişim, ss.24-64 Dökmen, Ü. (2005) İletişim Çatışmaları ve Empati, ss.135-145.
6 Kişilerarası iletişim engelleri Demirel, Y. (2016) Sağlık Hizmetlerinde sağlıklı iletişim, Akademisyen tıp Kitabevi, ss.163-186
7 Arasınav Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları ss. 194-209.
8 Dinleme becerileri Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları ss. 194-209.
9 Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi – I Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları, ss. 188-245
10 Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi – II Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları, ss. 188-245
11 Özel durumlarda iletişim I: Zorlayıcı durumlarda iletişim Sağlık Hizmetleri-Sağlıkta İletişim, MEB yayını www.megep.meb.gov.tr Demirel, Y. (2016) Sağlık Hizmetlerinde sağlıklı iletişim, Akademisyen tıp Kitabevi, ss.287-297
12 Özel durumlarda iletişim II: Zorlayıcı durumlarda iletişim Demirel, Y. (2016) Sağlık Hizmetlerinde sağlıklı iletişim, Akademisyen tıp Kitabevi, ss.207-235
13 Ekip çalışması ve iletişim Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları, ss. 210-231
14 Örnek olay tartışmaları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Marziye İlhan (2018) Sağlık çalışanlarının iletişimi, İstanbul: Beta Yayınları ISBN 978-605-242-138-3.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Demir, Yüksel, Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı İletişim (2016): Nobel Yayıncılık. ISBN: 978-605-994-275-1.

Peter Hartley, Kişilerarası iletişim (Çev. Ülkü Doğanay ve bşk.) Ankara: İmge Kitabevi, 2010. ISBN 978-975-533-666-4

Marshall B. Rosenberg , Şiddetsiz iletişim: bir yaşam dili (Çev. Lalegül Hümaşah Ergun) İstanbul: Remzi Kitabevi, 2019. ISBN 978-975-14-1438-0

Doğan Cüceloğlu, Keşkesiz bir yaşam için iletişim donanımları. ISBN 975-14-0886-5

 

Üstün Dökmen, İletişim çatışmaları ve empati, Sistem Yayıncılık., 32. Basım 2005.

 ISBN 975-7397-20-2

Sağlık Hizmetleri-Sağlıkta İletişim, MEB yayını www.megep.meb.gov.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.