Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 103
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücrenin işlevlerini tanımlar.
  • Kas-iskelet sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini tanımlar.
  • Solunum sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Dolaşım sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sindirim sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini tarif eder.
  • Ürogenital sistemin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini listeler.
  • Endokrin sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini listeler.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının çalışma mekanizmaları ve işlevlerini tarif eder.
Ders Tanımı Bu ders: fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile vücut sistemlerinin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı, İnsan vücudunun organizasyonu, homeostaz ve temel fizyolojik kavramlar Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 1 Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 1.
2 Hücre fizyolojisi ve Membranlardan transport Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 1 ve 7
3 Kan yapısı ve işlevi, kanamanın kontrolü Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 2
4 Uyarılma, kasılma mekanizması, kas fizyolojisi Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 2 Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 2
5 Kısa Sınav 1 (Hafta1-4 Konuları) Solunum sistemi: ventilasyon, perfüzyon, difüzyon mekanizmaları Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 3 Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 8
6 Dolaşım sisteminin işlevleri – Kalp uyarı-ileti sistemi ,EKG Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 4 Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 6
7 Nabız, kan basıncı ve düzenlenmesi Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 4 Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 6
8 Ara Sınav
9 Boşaltım sistemi fizyolojisi Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 5 Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 9
10 Sindirim ve emilim, metabolizma Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 10
11 Endokrin sistem: Hormonlar ve işlevleri Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 11
12 Kısa sınav 2 (Hafta 9-12 Konuları) Genital sistem: cinsiyet hormonları ve işlevleri Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 12
13 Sinir sistemi: Duyusal işlemleme, motor kontrol Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 4
14 Sinir sistemi: Otonom sinir sistemi, limbik sistem/Özel duyular ve algı Yüksekokullar için Fizyoloji, 2014, Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, Bölüm 4 ve 5
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL

 

Ders Kitabı

Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 ISBN: 978-975-411-269-6

Süleyman Tetik, Sevinç İnan, İlgi Şemin. İnsan vücudunun yapısı ve işlevi Bölüm 1, 2, 3, 4 ve 5

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

-Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016

- İnsan Fizyolojisi, Çev.Ed: Serdar Demirgören. İzmir Güven Kitabevi, 2010

- Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, Çeviri Editörü: Hakkı Gökbel, 23.baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, 2011

- Guyton A.C., Hall J.E. Tıbbi Fizyoloji, Çeviri Editörleri: Hayrünisa Çavuşoğlu, Berrak Ç.Yeğen. Nobel Tıp Kitabevleri, 11. Baskı, İstanbul, 2007.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.