Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TS 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anatomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 101
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, anatomik terminolojiyi anlaması, vücut sistemlerinin topografik anatomilerini ve yapılarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anatomik terminolojide kullanılan temel sözcükleri açıklar.
  • Kas-iskelet sisteminin yapısını tanımlar.
  • Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Sindirim sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Ürogenital sistemin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Endokrin sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının yapısını tanımlar.
Ders Tanımı Bu ders: Anatomi ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, vücut sistemlerinin anatomik yapılarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, İnsan vücudunun organizasyonu Terminolojiye giriş Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.1-6
2 Tıbbi ve anatomik terminoloji Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.8-14
3 Hareket sisteminin yapısı – Kemikler Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.15-53
4 Hareket sisteminin yapısı – Eklemler ve Kaslar Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.58-72
5 Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.74-118
6 Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısı – Kalp Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.121-127
7 Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısı – Damarlar-lenfatik sistem Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.129-158
8 Ara Sınav
9 Boşaltım sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s. 210-215
10 Sindirim sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.160-186.
11 Endokrin sistem topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.241-247
12 Genital sistem topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.216-237
13 Sinir sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.249-299
14 Sinir sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.249-299
15 Duyu organlarının anatomisi Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.306-324
16 FİNAL

 

Ders Kitabı

-Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi 6.baskı s.

Önerilen Okumalar/Materyaller

- Sağlık ve Spor Yüksekokulları İçin İşlevsel Anatomi, Lokman Öztürk. Altın Nokta Yayınları, 2012 - Fonksiyonel Anatomi: Baş, Boyun ve İç Organlar , Prof. Dr. Bedia SANCAK, Prof. Dr. Meserret CUMHUR. Güneş Tıp Kitabevi, 2012 ISBN: 9787064149 - Tıp Fakültesi Öğrencileri için Gray’s anatomi, Drake R., Vogl AW., Mitchell AW. 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011. - Anatomi ve Fizyoloji, Abdurrahman AKTÜMSEK,Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.  -Anatomide Başarı Topografik Anatomi Çalışma Kitabı, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. 2011 ISBN: 9789754208177 - Resimli Sistematik Anatomi. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevi,2013 ISBN: 9789754209495,

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.