Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Sekreterler İçin Mesleki İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 260
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Canlandırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili mesleki İngilizcenin temel kavramlarını ele almak ve bu alanda öğrencilerin sağlık kuruluşları içinde gerekli olacak düzeyde İngilizce konuşma, anlama, yazma ve okuma becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasta karşılama, hasta kayıt, yönlendirme gibi durumlarda İngilizce iletişim kurabilecektir.
  • Basit İngilizce tıbbi terimleri anlamlandırıp yazabilecektir.
  • Hastalardan kişisel bilgilerini ve yakınmalarını İngilizce sorabilecektir.
  • Hastalar için gerekli basit komutları İngilizce verebilecektir.
  • Sağlık kuruluşunda karşılaşacağı yazılı İngilizce metinleri çevirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, İngilizce tıbbi terimler ve hasta ile İngilizce İletişim pratiklerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve derse giriş
2 Kendini tanıtma ve hastayı anlama Bradley, R. (2008). English for Nursing and Health Care: A Course in General and Professional English International Edition 2008. Singapore. McGraw-Hill ELT: 5-11.
3 İngilizce medikal terimler ve diyalog Bradley, R. (2008). English for Nursing and Health Care: A Course in General and Professional English International Edition 2008. Singapore. McGraw-Hill ELT: 12-20.
4 Tıbbi verilerin kaydı ve Diyalog Bradley, R. (2008). English for Nursing and Health Care: A Course in General and Professional English International Edition 2008. Singapore. McGraw-Hill ELT: 22-36.
5 Hastane içini ve dışını tanıtma, Diyalog Bradley, R. (2008). English for Nursing and Health Care: A Course in General and Professional English International Edition 2008. Singapore. McGraw-Hill ELT: 41-56.
6 Hastane birimleri ve sağlik çalişanlari Bradley, R. (2008). English for Nursing and Health Care: A Course in General and Professional English International Edition 2008. Singapore. McGraw-Hill ELT: 100-117.
7 Tekrar ve konuşma pratikleri, Diyaloglar
8 ARA SINAV
9 Hastalık belirtileri ve semptomları, Diyalog McCarter S.,2009. Oxford English for Careers Medicine. Oxford, England. Oxford University Press 4-20
10 Hastaları yönlendirme ve Diyalog McCarter S.,2009. Oxford English for Careers Medicine. Oxford, England. Oxford University Press 44-66.
11 Kurum içi iletişim ve Diyalog McCarter S.,2009. Oxford English for Careers Medicine. Oxford, England. Oxford University Press 74-82.
12 Acil durumlar için İngilizce, Diyalog McCarter S.,2009. Oxford English for Careers Medicine. Oxford, England. Oxford University Press 72-90
13 Pratikler ve grup çalışmaları. Alıştırma çalışmaları.
14 Genel tekrar, değerlendirme ve konuşma pratikleri, Diyaloglar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Bradley, R. (2008). English for Nursing and Health Care: A Course in General and Professional English International Edition 2008. Singapore. McGraw-Hill. ISBN 978-007-126603-1

 

McCarter S.,2009. Oxford English for Careers Medicine. Oxford, England. Oxford University ISBN 10: 0194023001

Önerilen Okumalar/Materyaller

Grice, T. (2007) Oxford English for Careers Nursing 1. Oxford, England. Oxford University Press ISBN-10:0194569772

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
10
0
    Toplam
77

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.