Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinikte eğitim ve uygulama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 215
Güz
0
6
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere verilen bilgi, beceri ve davranışların iş ortamında uygulamasını yaptırarak tıbbi sekreterlik mesleği için gereksinim duyulan pratik eğitimin yapılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasta işlemlerini tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak gerçekleştirebilecektir.
  • Kurumsal organizasyon planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirebilecektir.
  • Sorunları tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm önerileri geliştirebilecektir.
  • Çalışma ortamında doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecektir.
  • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, tıbbi sekreterliğin klinik uygulamalarını ve hastane idari bölümlerinde sekreterlik uygulamalarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Kurumsal Organizasyon Megep Modül Kitabı// syf: 3-20
2 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
3 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
4 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
5 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
6 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
7 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
8 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
9 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
10 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
11 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
12 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
13 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
14 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama Klinik Uygulama
15 Mesleki süreçlerin yerinde incelenmesi // iş akışı oluşturma // Klinik Uygulama
16 Final

 

Ders Kitabı

 

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Kurumsal Organizasyon, 342PR0006, Ankara 2011

Önerilen Okumalar/Materyaller

• Esatoğlu E., Köksal A., 2010.Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi. A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ U Z A K T A N E Ğ İTİ M Y A Y I N L A R I . ISBN: 978-975-482-916-7

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
10
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
-
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.