Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Yazışma Teknikleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 212
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilerin iş yaşamında etkili anlatım ve doğru yazı yazma tekniklerinin önemini kavramaları; biçim ve içerik kurallarına uygun mesleki yazıları (resmi, özel, iş yazıları) doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, ////İş yaşamında yazılı iletişimin önemini kavrayacak ve özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Resmi, özel ve iş yazılarını biçim ve içerik açısından sınıflandırabilecektir.
  • İş yaşamında karşılaşabileceği yazışma türlerini ve tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Resmi, özel ve iş yazılarını biçem, içerik ve protokol kurallarına uygun hazırlayabilecektir.
  • Gelen bir yazıya kurallara uygun şekilde yanıt verebilecektir.
  • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; Kurumsal iletişimde kullanılan yazı türleri; ülkemizde yazışmalarla ilgili yasal mevzuat; resmi yazılar (dilekçe, tutanak, resmi yazı, rapor vb); özel yazılar (afiş, ilan, duyuru, davetiye); gelen-giden evrak kaydı,gelen yazılara yanıt verme, yazışmalarda protokol ilkeleri konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Resmi Yazışmalar Dilekçe hazırlama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf. 9-13
2 Resmi Yazışmalar Tutanak, tutanak türleri ve tutanak hazırlama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.15-20
3 Resmi Yazışmalar Diğer resmi yazı türleri (sözleşme, şartname, vekaletname) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.18-25
4 Resmi Yazışmalar Resmi yazışma kuralları ve resmi yazı Biçim ve İçerik Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45 Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5 Resmi Yazışmalar Resmi yazışma kuralları ve resmi yazı Günlü, acil, ivedi yazılar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45 Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6 Resmi Yazışmalar Resmi Yazıların gönderimi, zarf hazırlama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45 Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7 Ara Sınav
8 Resmi Yazışmalar Gelen Yazılara Yanıt Yazma Süreci Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45
9 Resmi Yazışmalar Memorandum, Karar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.47-51
10 Raporlama Rapor türleri, Rapor Yazma Süreci Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.52-63
11 Özel Yazılar (Davetiye, ilan, duyuru metni , afiş hazırlama) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.65-74
12 Özel Yazılar (Davetiye, ilan, duyuru metni , afiş hazırlama) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf. 65-74
13 Gelen Giden Evrak Kaydı Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf. 65-74
14 Yazılı İletişimde Protokol Kuralları İş Ortamında Protokol Kuralları, sf. 68-76
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2011), Mesleki Yazışma Teknikleri-I Ders Notları, Bursa// Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2013), Mesleki Yazışma Teknikleri-II Ders Notları, Bursa//Altinöz, M. ve Parıldar, C.(2007), Ankara, 2. Baskı//MEB(2011), Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri, Ankara, TDK Web Sitesi//“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Önerilen Okumalar/Materyaller

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011). Sağlıkta İletişim(90KG00018), Ankara

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.