Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 210
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kanser hastalarının dosyasında tanı, tedavi ve sonuç bilgileri yanında tümörün primer yerleşim yeri, hücre tipi, lateralitesi, evresi v.b., konusunda bilgi veren terimler de yer alır. Kanser kayıt elemanı, bu derste anlatılan kurallar ile uluslararası kanser kayıt standartlarına göre hazırlanmış “yardımcı el kitapları”nı kullanarak bu terimlerin tanı ve / tedaviye ait olduğuna ve/ tümörün primer lokalizasyonuna ve / tipini tanımladığına vb. karar verebilmeyi öğrenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kanser tedavisi ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir
  • Veri toplama kaynakları ve özetleme ilkelerini açıklayabilecektir
  • TNM Özet Evre İlkeleri ve ICD-O Kodlama ilkelerini açıklayabilecektir
  • Primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazların yazılışını tanımlayabilecektir
  • Kanser olgularını doğru olarak kayıt edebilecektir
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Kanser kayıt sistemi; tarihçesi, amaçları, kullanımı Kanser tedavisi ile ilgili kavramlar Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
3 Veri toplama kaynakları, özetleme ilkeleri Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
4 Kanser patolojisine giriş: Temel kavramlar Primer yerleşim yeri (topografi) Morfoloji/Histoloji Metastaz, Rekürrens,Yayılma Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
5 Kanser patolojisine giriş: Temel kavramlar Primeri Bilinmeyen Tümörler Çoğul Primer Tümörler Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
6 Kanser kayıtlarında TNM Özet Evre İlkeleri ve ICD-O Kodlama İlkeleri TNM Özet Evre İlkeleri ve ICD-O Kodlama İlkeleri Uygulama TNM Özet Evre ilkelerinin ve ICD-O Kodlama ilkelerinin kanserli olgular üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
7 Malign neoplazmlar Memenin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (örnek; meme) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
8 ARA SINAV
9 Malign Neoplaziler Solunum sisteminin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; akciğer) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
10 Malign Neoplaziler Baş-boyunun primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; larynx) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
11 Kadın üreme sisteminin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Genitoüriner sistemin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; serviks, böbrek, mesane, prostat) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
12 Malign Neoplaziler Derinin primer malign neoplazileri; yerleşim yeri, morfoloji/histoloji, yayılma ve metastazları Uygulama ICD-O Kodlama ve TNM Özet Evre ilkelerinin kanserli olgular (ör; deri) üzerinde değerlendirilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
13 Kanser İstatistikleri; kanser insidans verisinin analizi ve rapor edilmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
14 GENEL UYGULAMA Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
15 GENEL UYGULAMA Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
16 FİNAL

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- O.M.JENSEN, D.M.PARKIN, R.MACLENNAN, C.S. MUIR and R.G.SKEET(Edts). CANCER REGISTRATION PRINCIPLES AND METHODS. IARC Scientific Publications, No:95, Lyon, 1991 2- D.ESTEBAN, S.WHELAN, A.LAUDICO and D.M.PARKIN. MANUAL FOR CANCER REGISTRY PERSONNEL. IARC Technical Report, No: 10, Lyon,1995. ÇEVİRİ: G.Ö.AYDEMİR., A ARICAN., F SAÇAKLIOĞLU.,C FİDANER. KANSER KAYIT ELEMANI EL KİTABI.Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı, Ankara, 1998 3- CANCER REGISTRIES IN EPIDEMIOLOGIC RESEARCH(Editorial). CANCER CAUSES & CONTROL, Official journal of IACR. V: 7, N: 3, ISSN 0957-5243, 1996 4- D.M. PARKIN, V.W.CHEN, J.FERLAY, J.GALCERAN, H.H.STORM and S.L.WHELAN. COMPARABILITY and QUALITY CONTROL IN CANCER REGISTRATION. IARC Technical Report No: 19, Lyon, 1994. 5- PERCY C., HOLTEN VV.,MUIR C. INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES FOR ONCOLOGY (ICD-O), WHO GENEVA 1990. ÇEVİRİ:CANDA Ş. ULUSLARARASI HASTALIK SINIFLANDIRMASI:ONKOLOJİ (UHS-O), EGE ÜNİVERSİTESİ KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ, NO: 1, İZMİR 1992 6- BERRINO F., BROWN C., MOLLER T.,SOBIN L. EXTENT OF DISEASE.- CONDENSED TNM SYSTEM. EUROPEAN NETWORK OF CANCER REGISTRIES- ENCR RECOMMENDATIONS, 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
10
40
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.