Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 207
Güz
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, örgütlerin temel girdisi olan insan gücünün örgüt içindeki davranışlarına, örgütsel iletişimin ve ekip anlayışının önemine, örgütsel bağlılık kavramlarına yönelik bilgi edinmeleri sağlanarak; mesleki bilgi ve beceri düzeyinin sağlık kuruluşlarının kalite standartlarına uygun düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile ilgili terimleri tanımlayabilecektir.
  • Hastane Bilgi Yönetimi Sistemindeki ilgili modülleri kullanabilecektir.
  • SKS Kalite Dokümanlarını tanımlayabilecektir.
  • Kalite Dokümanlarını SKS şartlarına uygun olarak hazırlayabilecektir.
  • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecektir.
  • Toplam kalite yönetimi, yalın yönetim gibi post modern kalite yönetim kuramlarına hakim olacaktır.
Ders Tanımı Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi yazılımının modülleri tanıtılacak ve uygulama videoları ile desteklenecektir. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sistemi içindeki kalite dokümanlarını hazırlamak ile ilgili teorik bilgiler verilecek ve doküman oluşturmaları sağlanacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı Probel Programının Modülleri//Uygulama
2 Kalite Kavramı ve Tanımı Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:16- 24
3 Kalite Tarihçesi Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:25-31
4 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı-Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:41-60
5 Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti ve Kalitenin Ölçülmesi- Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:77-85
6 Toplam Kalite Yönetimi- Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa: 61-77
7 Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar-Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:177-195
8 Arasınav -
9 Performans Değerlendirme- Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:306-330
10 Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödüller-Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa:127-167
11 Hasta ve çalışan güvenliği- Hastane uygulamaları Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Sayfa: 261-297
12 Sağlıkta Kalite Standartları Kurumsal Hizmetler//Hastane uygulamaları SKS Hastane (Sürüm 6.0), syf; 401-423 //Uygulama
13 Sağlıkta Kalite Standartları Kurumsal Hizmetler//Kalite Dokümanı Hazırlama SKS Hastane (Sürüm 6.0), syf; 459-469 //Uygulama
14 Sağlıkta Kalite Standartları Kurumsal Hizmetler//Kalite Dokümanı Hazırlama SKS Hastane (Sürüm 6.0), syf; 472-477 //Uygulama
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi, SKS Hastane (Sürüm 6.0) 1. Baskı: Ankara, Haziran 2020, ISBN: 978-975-590-766-6, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Doç. Dr. Halis, M.(2013).Toplam Kalite Yönetimi,2. Baskı, ISBN-10: 9750222740.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
4
4
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
141

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.