Ders İçerikleri - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 207
Güz
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin örgütlerin temel girdisi olan insan gücünün örgüt içindeki davranışları, örgütsel iletişimin önemi , örgütsel değişimin yansımaları, stres yönetimi, güdülenme ve örgütsel bağlılık kavramlarına yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır..
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması sistemlerinin uygulama alanlarını tanımlayabilir.
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklarını ve sorumluluklarını tanımlayabilir
  • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
  • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
  • İşlemleri gerçekleştirirken sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alabilecektir.
Ders Tanımı Sağlık hizmetlerinde kalite, problem çözme ve analitik düşünme becerisini geliştiren olgu analizi, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemleri(ICD 10) hakkında genel bilgiler ele alınacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama Faaliyetlerinin Kayda Geçirildiği Portfolyo Formunun Tanıtımı// //Portfolyo Formundaki Hedeflerin Incelenmesi//Hastane Bürolarında Uygulama Öğrenci Kılavuzu ve Portfolyosu//Klinik Uygulama
2 Örgütsel İletişim //Hastane Bürolarında Uygulama/ Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri//Klinik Uygulama
3 Sağlıkta Kalite Kavramı//Sağlık Hizmetlerinde Kalite(SKS) Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması//Prosedür, Talimat, Form, Liste ve Plan Dokümanlarının Düzenlenmesi SKS Hastane Sayfa:1-33
4 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Tarihsel Gelişimi Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi// Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı//Klinik Uygulama
5 ICD Hakkında Genel Bilgiler //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı//Klinik Uygulama
6 ICD-8 ve ICD-9 Sınıflandırma Sistemlerinin Temel Özellikleri ve Farkları //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı//Klinik Uygulama
7 Ara Sınav
8 ICD 10 Sisteminin Tanımlanması, ICD-10 Sınıflandırma Sistemleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Hizmetlerinde Kimlik Doğrulama)//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı //SKS-Hastane(5. versiyon)//Klinik Uygulama
9 ICD 10 Sisteminin Tanımlanması, ICD-10 Sınıflandırma Sistemleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi(Profesyonel Sağlık Personeli Olarak Çalıșmanın Hasta Güvenliği Bilinci Üzerine Etkileri)//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı// Makale: Mezuniyetin ve Profesyonel Sağlık Personeli Olarak Çalıșmanın Hasta Güvenliği Bilinci Üzerine Etkileri //Klinik Uygulama
10 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) )//Hastane Bürolarında Uygulama Makale: Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme Gül ERTEM 1 , Esra OKSEL2 , Ayşe AKBIYIK3 https://www.researchgate.net/profile/Esra_Oksel/publication/237515190_Hatali_Tibbi_Uygulamalar_Malpraktis_ile_Ilgili_Retrospektif_Bir_Inceleme/links/54d46aca0cf25013d02970ea/Hatali-Tibbi-Uygulamalar-Malpraktis-ile-Ilgili-Retrospektif-Bir-Inceleme.pdf//Klinik Uygulama
11 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Hasta İle Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişim)//Hastane Bürolarında Uygulama Makale: Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri//Klinik Uygulama
12 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet)//Hastane Bürolarında Uygulama Derleme: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler//Klinik Uygulama
13 Dersin Gözden Geçirilmesi//Hastane Bürolarında Uygulama Klinik Uygulama
14 Portfolyo Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama Klinik Uygulama
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
  1. Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969
  2. Ataklı A., Kaplan A., Yılmaz A., v.d., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ankara, 2016. ISBN 978-975-277-604-3
  3. ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme Gül Ertem1 , Esra Oksel2 , Ayşe Akbıyık3 https://www.researchgate.net/profile/Esra_Oksel/publication/237515190_Hatali_Tibbi_Uygulamalar_Malpraktis_ile_Ilgili_Retrospektif_Bir_Inceleme/links/54d46aca0cf25013d02970ea/Hatali-Tibbi-Uygulamalar-Malpraktis-ile-Ilgili-Retrospektif-Bir-Inceleme.pdf

Hasta ile Sağlık Çalışanları(Doktor ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Emel Başol, https://dergipark.org.tr/download/article-file/465271

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler, Ayşe Büyükbayram1, Hale Okçay2, https://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-14622-REVIEW-BUYUKBAYRAM.pdf

Mezuniyetin ve Profesyonel Sağlık Personeli Olarak Çalıșmanın Hasta Güvenliği Bilinci Üzerine Etkileri, Tülin Yıldız [1] , Gülşah Eriten [2] , İlknur Erdem [3] , Nevzat Selim Gökay [4] , Mustafa Kulaç [5] , Recep Alp [6], https://dergipark.org.tr/kaftbd/issue/35420/393533

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
50
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
7
7
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
7
7
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.