Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Sekreterlikte Örnek Olgular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Amaç; öğrencilerimizin kendi duygu ve düşüncelerini anlama, kavrama ve ifade edebilme; resmi yazı, iş yazısı ve özel yazıları tanımlayabilme ve karşılaştırabilme; tüm yazışmalarda yazım ve imla kurallarını öğrenmelerini; CV, ön mektup ve referans mektubu ile ilgili teknik bilgi donanımına sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Yazım ve imla kurallarını açıklayabilir
Ders Tanımı Bilimsel yöntem, araştırmanın temel ilkeleri ve nitelikleri, araştırma tipleri, araştırmada elde edilen hızlar ve hız içeren kavramlar, araştırma planlama, araştırma yöntemi ve değişkenleri, veri toplama, verinin çözümlemeye hazırlanması, verinin tablo ve grafikle sunumu, veri çözümlemenin temeli.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı, Bilimsel yöntem Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Araştırmanın temel ilkeleri Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Araştırmanın temel nitelikleri Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Araştırma tipleri 1 Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Araştırma tipleri 2 Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Araştırmada elde edilen hızlar Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Araştırmada hız içeren kavramlar Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 Ara sınav
9 Araştırma planlama Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Araştırma yöntemi Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Araştırma değişkenleri Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Veri toplama Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Verinin çözümlemeye hazırlanması Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Verinin tablo ve grafikle sunumu Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Veri çözümlemenin temeli Dersin öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Dersin öğretim elemanının ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, Gazanfer Aksakoğlu, DEÜ Rektörlük Matbaası. ………… 2. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu Hatipoğlu Yayıncılık 2004. 3. Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Servet Özgür. Güneş Tıp Kitabevi, ………..

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.