Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Yazışma Teknikleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 205
Güz
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilerin iş yaşamında etkili anlatım ve doğru yazı yazma tekniklerinin önemini kavramaları; biçim ve içerik kurallarına uygun mesleki yazıları (resmi, özel, iş yazıları) doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş yaşamında yazılı iletişimin önemini ve özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Resmi, özel ve iş yazılarını tanımlayabilecektir.
  • İş yaşamında kullanılan yazışma türlerini ve tekniklerini listeleyebilecektir.
  • Resmi, özel ve iş yazılarını biçem ve içerik kurallarına uygun yazabilecektir.
  • Gelen bir yazıya yanıt verebilecektir.
  • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapabilecektir.
Ders Tanımı Kurumsal iletişimde yazılı iletişimin yeri ve önemi; sekreteklik hizmetlerinde etkili yazılı iletişimin önemi; yazı yazma süreci; yazışmalarda yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin kullanımı; iş ortamında yazıların öncelik dereceleri; İş yaşamında kullanılan yazı türleri; ülkemizde yazışmalarla ilgili yasal mevzuat; iş yazıları; özel yazılar; resmi yazışma kuralları, yazışmalarda protokol ilkeleri konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin Amaç ve Hedefleri Kurumsal iletişimde yazılı iletişimin yeri ve önemi Yazılı iletişimin özellikleri Yazılı anlatım Sekreteklik hizmetlerinde etkili yazılı iletişimin önemi Yard. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci, Hüseyin Odabaş, Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri, Alter Yayıncılık, 2005, ISBN: 975-9007-22-3, sf: 5-23
2 İş Ortamında Belgelerin Yaşam Döngüsü Ve Yazışmalar Yazışmalar ve Üretim-Dolaşım Yazışmalar ve Erişim-Kullanım Yazışmalar ve Depolama-Koruma Yazışmalar ve Değerlendirme-Düzenleme Yard. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci, Hüseyin Odabaş, Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri, Alter Yayıncılık, 2005, ISBN: 975-9007-22-3, sf: 30-54
3 Yazı yazma süreci Etkili yazının özellikleri, yazıda dil etkinliği Etkili yazı yazma ilkeleri ve teknikleri Yazılı anlatım türleri ve teknikleri Düşünceyi geliştirme yöntemleri Anlatım bozuklukları Yard. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci, Hüseyin Odabaş, Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri, Alter Yayıncılık, 2005, ISBN: 975-9007-22-3, sf: 62-74
4 Yazışmalarda yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin kullanımı TDK Web Sitesi
5 İş yaşamında kullanılan yazı türleri İş Yazıları Genel biçem ve içerik kuralları İş yazısı türleri(Sirküler) Yard. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci, Hüseyin Odabaş, Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri, Alter Yayıncılık, 2005, ISBN: 975-9007-22-3, sf: 74-89
6 İş Yazıları (Sipariş, Satış Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 346SBI041,2011, sf.29-45
7 İş Yazıları (Sipariş, Satış Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 346SBI041,2011, sf.29-45
8 Ara Sınav
9 İş Yazıları (İş İsteme Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, 346SBI041, sf.29-45
10 İş Yazıları (Tekit Mektupları,Teyit Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Megep Yayınları, 346SBI041: 44-48
11 Özel Yazılar (Tebrik Mektupları, Teşekkür Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Megep Yayınları, 346SBI041: 51-53
12 Özel Yazılar ( Baş Sağlığı, Teselli Mektupları) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri Megep Yayınları, 346SBI041: 54-56; 63
13 Özel Yazılar (Davetiyeler, Resmi Olmayan Notlar vd) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011,346SBI041 sf.29-45
14 Özel Yazılar (İlan, Afiş) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri 346SBI041: 57-64
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Altınöz, M. ve Parıldar, C.(2007),Yazışma Teknikleri, Ankara, 2. Baskı, ISBN-13 : 978-9755910871

MEB(2011), Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 346SBI041, Ankara

TDK Web Sitesi

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2011), Mesleki Yazışma Teknikleri-I Ders Notları, Bursa

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.