Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıp Kütüphaneciliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 204
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin tıp ve sağlık alanındaki rolünü ve önemini kavratmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özelliklerini, niteliklerini, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemlerini, Tıp veri tabanlarını, Sınıflama Sistemini öğrenir.
Ders Tanımı Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özellikleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin kullanıcı yapısı,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Nitelikleri,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri, ,Klinik Tıp Kütüphaneciliği., Bütünleşik Akademik Enformasyon Yönetim Sistemi,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları,Tıp veri tabanları,NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,NLM'in yapısı ve geliştirdiği hizmetler,MEDLINE konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin genel özellikleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin kullanıcı yapısı,Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Nitelikleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde kütüphanecilik işlemleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Klinik Tıp Kütüphaneciliği. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Bütünleşik Akademik Enformasyon Yönetim Sistemi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 Ara sınav
9 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri Bilgi kaynakları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Tıp veri tabanları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 NLM'in yapısı ve geliştirdiği hizmetler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 NLM'in yapısı ve geliştirdiği hizmetler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 MEDLINE Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Ders Kitabı PowerPoint sunumlar.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.