Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 203
Güz
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; sekreterlik mesleğini tanıyarak, sekreterlik mesleğinin gerekliliği ve önemi ile birlikte meslek bilincini kazanmalarını sağlamak; sekreterlik işlerinin organizasyonunu ve iş planı yapabilmesini sağlamak; kişilerarası ve kurumsal iletişim alanındaki teknikleri kullanması ve kurumsal organizasyonun aşamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi, beceriyi kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sekreterlik Mesleği Tanımı Sekreterlik Mesleğinin İşlevi Sekreterlik Türlerini Tanımlayabilecek,
  • Sekreterin Repertuarını tanımlayabilecek ve Repertuar Materyalllerini kullanabilecek,
  • İletişim Araç ve Unsurlarını Tanımlayabilecek,
  • Kurumsal Organizasyon Adımlarını Tanımlayabilecek, Uygulayabilecek ve Değerlendirebilecek,
  • İş Planı Yapabilecektir.
Ders Tanımı Sekreterlik kavramı ve özellikleri, repertuarları, iletişim teknikleri, iş organizasyonu ve iş planı, kurumsal organizasyon çeşitleri, tıbbi sekreterlik teknikleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sekreterlik Mesleği Tanımı Sekreterlik Mesleğinin İşlevi Sekreterlik Türleri Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri Sayfa: 3-15
2 Sekreteri Nitelikleri Mesleki Nitelikler Kişisel Nitelikler Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri Sayfa: 24-39
3 Repertuar: Sözlük İşletme Hakkında Bilgiler Fihrist Telefon Rehberi Seyahat Bilgileri Kartvizit Kataloğu Ajanda Sekreter El Kitabı ve Not Defter// Organizasyon: Belirli Gün ve Haftalar ile İlgili Ya Da farkındalik Yaratmak İstediğiniz Bir Konu İle İlgili Seminer/Konferans/Gezi/ziyaret Etkinlikleri organize etmek Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri Sayfa: 39-45
4 İletişim Tanımı İletişim Türleri Kişi içi iletişim Kişilerarası İletişim Hasta İle İletişim Çocuk Hasta İle İletişim Sağlık Sorunu Olan Bireylerle İletişim Yaşlı Hasta İle İletişim Hasta Yakınlarıyla İletişim Engelli Bireylerle İletişim Halkla İlişkiler ve İletişim Sayfa: 49-53 Sağlıkta İletişim Sayfa: 3-28
5 İletişim Araçları ve Unsurları Yazışma Teknikleri, Sayfa: 20-30
6 Yönetim Sürecinde Sekreterin Yeri ve İşlevi Planlama, organizasyon, eşgüdüm, yürütme, denetim işlevleri İş Organizasyonu Sayfa: 15-40
7 İş Planı , İş Basitleştirme Büro Yönetimi Ve Sekreterlik İş Planı: 2-33
8 Ara sınav Ara sınav
9 Organizasyon Tanımı ve Konusu Organizasyonların Amaçları Yararları İlkeleri Ve İşlevi Organizasyon Hizmet Alanları Sayfa:3-9 Sayfa: 23-33
10 Organizasyonun Çeşitleri Organizasyon (Etkinlik) Yönetim Süreçleri Organizasyon Hizmet Alanları Organizasyon Hizmet Alanlarını Etkileyen Unsurlar Organizasyon Çalışmalarında Kullanılan Araçlar Organizasyonda Kullanılacak Araçların Seçimine Etki Eden Faktörler Ödev: Toplantı performansını artırmanın yolları Organizasyon Hizmet Alanları Sayfa: 37-50
11 Kurumsal Organizasyon Tanımı, Amaçları, Yapısı, Aşamaları Kurumsal Organizasyonun Yarar ve Özellikleri//Küçük Sınav Kurumsal Organizasyon Sayfa: 6-23
12 Kurumsal Organizasyon Çeşitleri 1 Açılış – Temel Atma Ayrılış (Jübile) - Hoşgeldin Seminer Konferans Panel Toplantı Bayi Toplantısı Açık Oturum Küçük Sınav Ödev: Sekreterlik repertuarı içindeki materyallerden birinin etkin ve etkili kullanılmasının verimlilik üzerine katkısı Kurumsal Organizasyon Sayfa: 27-39
13 Kurumsal Organizasyon Çeşitleri 2 Tanıtım (Lansman) Kampanya Promosyon Sponsorluk Road Show Törenler Konser Turne Yarışma Kurumsal Organizasyon Sayfa:44-58
14 Genel Değerlendirme
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011), Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri ( 346SBI049), Ankara //Yatkın, A.ve Yatkın, Ü. N.(2010).Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara,3. Baskı// MEGEP(2007), Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Organizasyon Hizmet Alanları, Ankara// MEGEP(2007) Büro Yönetimi Ve Sekreterlik İş Planı, Ankara// MEGEP(2011), Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Kurumsal Organizasyon(342pr0006), Ankara//MEGEP(2006), İş Organizasyonu, Ankara

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.