Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dokümantasyon IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 202
Bahar
1
14
8
11

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; meslek hayatlarına hazırlanmaları, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olacak alanlarıyla ilgili çalışmaları yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilecektir.
  • Bulunduğu sağlık ekibi içinde etkin iletişim becerilerini kullanarak uyumlu çalışabilecektir
  • Uygulamalarını yazılı olarak raporlayabilecek ve sözlü olarak sunabilecektir.
  • Gerekli ekipmanı tanıyabilecek ve kullanabilecektir.
  • Sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştirebilecektir
  • Yaptığı işleri, iş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarına uygun olarak yerine getirebilecektir
  • Verilen hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimleri belirleyip, gelişime yönelik öneri getirebilecektir
Ders Tanımı Bu derste öğrencinin meslek ile ilgili süreçleri yerinde uygulaması, tanımlanan problemlere çözüm önerileri geliştirmesi, hasta, hasta yakınları ile ve sağlık ekibi içinde etkin iletişim becerilerini kullanabilmesi ve mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması sağlanacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve giriş https://www.saglik.gov.tr/
2 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 1.Bölüm, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 1. Bölüm
3 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 2.Bölüm (33-43), AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 2. Bölüm
4 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 2.Bölüm (44-54), AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 3. Bölüm
5 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 3.Bölüm, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 4. Bölüm
6 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 4.Bölüm (93-102), AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 5. Bölüm
7 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 4.Bölüm (102-110), AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 6. Bölüm
8 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 5.Bölüm 117-126, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 7. Bölüm
9 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 5.Bölüm 126-136, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 8. Bölüm
10 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 6.Bölüm 149-155, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 9. Bölüm
11 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 6.Bölüm 155-168, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 10. Bölüm
12 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 7.Bölüm 180-189, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 11. Bölüm
13 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 7.Bölüm 189-196, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 12. Bölüm
14 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 8.Bölüm 200-210, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 13. Bölüm
15 Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Örnek olayları değerlendirme, Bir sağlık kuruluşunda uygulama pratiği Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, 8.Bölüm 210-220, AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 14. Bölüm
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ, Tıbbi Dokümantasyon, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/tibbidokumanasyon.pdf

Sağlık Kurumlarında İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019, E-ISBN 978-975-06-3141-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

T.C Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü- https://sggm.saglik.gov.tr/

ICD 11- https://icd.who.int/en

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
12
192
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
1
1
1
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
-
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
37
37
    Toplam
326

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.