Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Maliyet Hesaplaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 201
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin aması isletme faaliyetlerinde ve isletme stratejilerinin olusturulmasında Muhasebe\nSistemi nin rolünü ve diger isletme islevleriyle etkilesimlerini açıklayarak , Saglık Kurumlarında muhasebe ve maliyet hesaplarının önemi ve isleyisi hakkında bilgi vermektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebeyi tanımlar
  • Bir saglık kurumundaki maliyet muhasebesi ile diğer faaliyetler arasındaki iliskiyi açıklar
  • Sağlık sektöründe maliyet analizi amaçları ve aşamalarını tanımlar
  • Hastalık Gider Türlerini tanımlar
  • Maliyet hesaplama ile ilgili örnek uygulama yapar
Ders Tanımı Öğrencilerimize; genel muhasebe kavramı, temel maliyet kavramları, maliyet analizi amaçları ve aşamaları, hastalık gider türleri; maliyet analizi amaçları ve aşamaları, hastalık maliyet yaklaşımları, hastalık maliyet analiz yöntemleri , hastalık maliyet metadolojisinin belirlenmesi, maliyet-hacim-kar analizi, karar verme sürecinde stratejik maliyet yaklaşımları konuları aktarılacaktır. Ders içerikleri örnek uygulamalar ve ödevler ile desteklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir İşletme Faaliyeti Olarak Muhasebe Kavramı Temel Maliyet Kavramları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 19-33
2 Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Maliyet Hesapları Maliyet Analiz Amaçları Maliyet Analiz Aşamaları Gider Türleri Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 33-56
3 Maliyet Hesaplama Yöntemleri Maliyet Hesaplama Örnek Uygulamaları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 57-81
4 Sağlık Sektöründe Maliyet Analizi Amaçları ve Aşamaları Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Belirleme Örnek Uygulamaları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 85-102
5 Hastalık Maliyeti Çalışmalarının Amacı ve Uygulamaları Hastalık Gider Türleri Ödev: Kamu ve Özel Hastanelerde Hastalık Gider Türlerinin Karşılaştırılması Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 144-164
6 Hastalık Maliyet Yaklaşımları Hastalık Maliyet Analiz Yöntemleri İskonto Duyarlılık Analizi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 164-171
7 Maliyetlerin Kullanımı Teknikleri Hastalık Maliyet Metadolojisinin Belirlenmesi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 171-181
8 Ara Sınav
9 Maliyet KullanımıTekniklleri İle İlgili Örnek Uygulamalar Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 181-196
10 Karar Verme Sürecinde Stratejik Maliyet Yaklaşımları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 199-203
11 Maliyet-Hacim-Kar Analizi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 204-218
12 Maliyet Bilgilerinin Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması : Fiyatlandırma Yöntemleri Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 218-225
13 Maliyet Bilgilerinin Yeni Bir Hizmet Sunumunda, Dış Kaynak Kullanımında, Yatırım Kararlarında Kullanılması Ödev: Maliyet Bilgilerinin Dış Kaynak Kullanımı kararına Etkisi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 225-228
14 Maliyet Bilgilerinin TİG Maliyetlemesinde Kullanılması Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 229
15 Dönemin Degerlendirilmesi Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Ders Kitabı Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
Önerilen Okumalar/Materyaller Açıköğretim Fakültesi Ders Yayınları Genel Muhasebe 1

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
6
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.