Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sekreterlik Hizmetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 108
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; sekreterlik mesleğinin gerekliliği ve önemini kavrayarak meslek bilincini kazanmalarını sağlamak; temel sekreterlik ve tıbbi sekreterlik hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve beceri donanımını kazanarak sekreterlik hizmetlerini yerine getirmenin yanısıra mesleki etik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde sorun çözebilen, insiyatif kullanabilen etkin iletişim kurabilen sekreterler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş hayatında sekreterlik mesleğinin yerini ve önemini açıklayabilecektir.
  • Sekreter ve tıbbi sekreterin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Sekreter ve tıbbi sekreterde bulunması gereken özellikleri açıklayabilecektir
  • Sekreter ve tıbbi sekreterde bulunması gereken özellikleri açıklayabilecektir.
  • Sekreter ve tıbbi sekreterin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Temel sekreterlik hizmetlerini açıklayabilecek ve bunlarla ilgili iş planını yapabilecektir.
  • Tıbbi sekreterlik ve iletişim tekniklerini kullanabilecektir.
  • Sekreterlik hizmetlerinin organizasyon ve uygulamasını yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders sekreterlik mesleğinin iş yaşamındaki yeri ve önemi; sekreterlik mesleğinin yerine getirilmesinde sahip olunacak temel özellikler; sekreterlik hizmetleri; telefonda konuşma; toplantı yönetimi, randevuların düzenlenmesi; konuk ağırlama; iş gezisi düzenleme; yöneticiye karşı sorumluluklar; tıbbi sekreterlik mesleği genel tanımı; çalışma alanları, görev ve sorumlulukları, mesleki etik ve örgütlenme, meslek imajı konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sekreterlik Mesleği ve Kapsamı Dersin amaç ve hedefleri Meslek ve iş kavramları Sekreterlik ve tanımı Sekreterlik mesleğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi İş yaşamında sekreterliğin yeri ve önemi Sekreterlik türleri Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 5-19 Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri: 3-15
2 Sekreterin Mesleki ve Kişisel Nitelikleri- I Bilgi ve beceri düzeyi ile ilgili nitelikleri Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri: 24-39
3 Sekreterin Mesleki ve Kişisel Nitelikleri-II Kişisel nitelikleri Sahip olması gereken tutum ve davranış özellikleri Dış görünüm Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri: 39-45
4 Yönetim Sürecinde Sekreterin Yeri ve İşlevi Planlama, organizasyon, eşgüdüm, yürütme, denetim işlevleri Sekreter ve yönetici iletişimi Sekreter ve diğer çalişanlarla iletişim Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 49-53
5 Tıbbi Sekreterlik Mesleği -I Tanımı ve çalışma alanı Tıbbi sekreteri diğer sekreterlik türlerinden ayıran özellikler Tıbbi sekreterin mesleki tutum ve davranış özellikleri Tıbbi sekreterin bilişsel ve davranışsal özellikleri Tıbbi sekreterlerin görev ve sorumluluk alanları Alanda çalışanlarla söyleşi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: 6-9
6 Tıbbi Sekreterlik Mesleği-II Yönetim sürecinde tıbbi sekreterin yeri Tıbbi sekreterlerin hak ve sorumlulukları Tıbbi sekreterlerin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile İlişkileri Yönetici ve diğer çalışanlarla iletişim Mesleki sorunlar ve hastalıklar Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 15-40/
7 Ara Sınav
8 Sekreterlik Hizmetleri-I Sekreterlik Hizmetlerinde Kullanılan Araç, Gereç ve Donanım (Sözlük, fihrist, rehber, kartvizit katoloğu, formlar vb) Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları:65-84
9 Sekreterlik Hizmetleri-II İş planlama Zaman planlama Organizasyon örneği üzerinde çalışma Organizasyon Hizmet Alanları Sayfa:3-9 Sayfa: 23-33 İş Planı Sayfa: 2-33
10 Sekreterlik Hizmetleri-III Telefonda Konuşma Teknikleri Telefonda konuşma kuralları Telefon ile arama / yanıtlama Mesaj alma / bırakma Telefon konuşmalarında uygun olan ve olmayan ifadeler Telefon konuşmaları protokol kuralları Örnek çalışmalar Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 37-50
11 Sekreterlik Hizmetleri-IV Randevu Organizasyonu ve Konuk Kabulü Randevu Organizasyonu Randevu alma Randevu verme Randevu iptali Hasta randevularının organizasyonu Konuk ve Ziyaretçi Ağırlama Konuk, ziyaretçi kabulü ve ağırlama Engelli, istenmeyen ve çocuk ziyaretçileri kabul ve ağırlama ofis hostesliği Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 64-83
12 Sekreterlik Hizmetleri-V Toplantı Organizasyonu Toplantı türleri ve amaçları Toplantı öncesi hazırlıklar Toplantı sırasında yapılacak işler Toplantı sonrasinda yapılacak işler Kurumsal Organizasyon : 27-39
13 Sekreterlik Hizmetleri-VI İş Gezisi Organizasyonu İş gezisi öncesi yapılacak hazırlıklar İş gezisi için gerekli belgelerin hazırlanması Yönetici iş gezisindeyken sekreterin görev ve sorumlulukları İş gezisi sonrası sekreterin görev ve sorumlulukları Ödev sunumları Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 76-88 Kurumsal Organizasyon:44-58
14 Sekreterlik Hizmetlerinde Etik, Kalite, Mesleki Örgütlenme ve Gelişim Sekreterlik hizmetlerinde etik kavramı ve etik kurallar Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme Sekreterlik mesleği ve kalite Mesleki örgütlenme Meslek ve İmaj Ödev sunumları Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları: 91-97
15 Dersin gözden geçirilmesi Ödev sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011), Büro Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri,( 346SBI049), Ankara

Yatkın, A.ve Yatkın, Ü. N.(2010).Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara,3. Baskı

MEGEP(2007), Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Organizasyon Hizmet Alanları, Ankara

MEGEP(2007), Büro Yönetimi Ve Sekreterlik İş Planı, Ankara

MEGEP(2011), Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Kurumsal Organizasyon (342pr0006),Ankara

Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Hasan Tutar, Çağdaş Büro Yönetimi, 2003, ISBN: 9789758640768Yard. Doç. Dr. Mehmet Altınöz, Günümüz İş Ortamında Sekreterlik, Nobel Kitabevi, 2015, ISBN: 9789755918433

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, ISBN : 9789750223969

Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Öğr. Gör. Pınar Coşan, Yönetici Asistanlığı, Asil Yayınları, 2004, ISBN: 9789758784561

Akyay Uygur, Hakan Koç, Sekreterlik Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2009, ISBN-13 :978-9758326648

Yard. Doç. Dr. Hasan Tutar, Profesyonel Sekreterlik ve Büro Uygulamaları, Nobel Yayınları, 2001, ISBN: 978-9944-77-213-6

Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Hasan Tutar, Çağdaş Büro Yönetimi, ,2003, ISBN: 9789758640768

Kandur H., Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS kriterleri Referans Modeli)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
2
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
15
0
    Toplam
72

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.