Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 106
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerimize, sağlık kavramı, sağlık sistemi, sağlık sisteminin örgütlenmesi, her türlü hastanenin yönetimi, yönetim stratejileri, yeniden yapılandırılmaları, sağlık kurumlarında bilgi sistemi, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi hakkında teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kavramını, sağlığı etkileyen faktörleri, sağlık sistemini, etkili sağlık sistemini tanımlayabilecektir.
  • Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel ve operasyonel süreçleri, hastane organizasyonunu açıklayabilecektir..
  • Bir sağlık kuruluşunun kuruluş sürecini açıklayabilecektir.
  • Kurumsal pazarlama kavramını ve yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi süreçlerini açıklayabilecektir.
  • Hastanelerin organizasyon şemalarını karşılaştırabilecektir.
  • Bir sağlık sistemini eleştirel düşünme becerileri göstererek analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere; yönetim kavramı; sağlık kavramı ve belirleyicileri; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının sınıflandırılması; hastane yapısı ve organizasyonu, hastanelerde insan kaynakları, sağlık kurumlarında yönetsel ve klinik bilgi sistemleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Ders programında aktarılan teorik bilgiler, sunum ve ödevler ile desteklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı Sağlık ve Sağlığın Belirleyicileri Sağlık Hizmetleri Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 15-33
2 Sağlık Kurumları ve İşlevleri Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Bakanlığı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 45-71
3 Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş, Hastane Organizasyonu Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 101-117
4 Hastane Yönetim Kurulu Tıp Hizmetleri Organizasyonu Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 139-179
5 Hastane Yöneticisi Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi Üniversite Hastanelerinin Organizasyonu Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 179-233
6 Sağlık Kurumlarında Kuruluş Aşamaları Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 233-283
7 Kurumlar Arası İşbirliği Stratejileri Sağlık Kurumlarında Dış Kaynaklardan Yararlanma Sağlık Kurumlarında Örnek Edinme Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 283-317
8 Ara Sınav
9 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 349-371
10 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Sağlık İnsan Gücü Planlaması Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 371-409
11 Sağlık Kurumlarında Stok, Malzeme Yönetimi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 433-467
12 Sağlık Kurumlarında Hizmet Birimleri Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 467-511
13 Sağlık Kurumlarında Kurumsal Pazarlama Yönetimi Tedarik ve Satın Almanın Stratejik Boyutu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğü Hastane Yönetimi Eğitimi Referans Notları Sayfa: 56-68
14 Ödev Sunumları
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı

Kavuncubaşı, Ş ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal Yayınları: ISBN: 9789757351511

 

Ağırbaş İ., 2019. Hastane Yönetimi ve Organizasyon. Siyasal Yayınları Ankara ISBN: 9786059221306

Önerilen Okumalar/Materyaller

Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı ISBN:9786053203209

 

Gürüz, D. Özdemir Yaylacı , G.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir, 3. Baskı ISBN: 978-9756347218

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
28
28
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
26
0
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.