Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastane Bilgi Otomasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 104
Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kavramını ve fonksiyonunu, Hastanelerde bilgi üretilen departmanları, yönetsel-malzeme-finansal-personel bilgi sistemleri ile tanı ve tedaviye yardımcı bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemleri ile elektronik hasta kayıtlarının önemi ve Türkiye’deki uygulamalarını öğrenmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasta kabul program modülleri uygulamasını tanımlayabilecektir.
  • Hastane otomasyon sistemlerinin kullanım alanlarını ve amaçlarını sıralayabilecektir.
  • Hastane otomasyon sistemleri ile ilişkili diğer otomasyon sistemlerini tanımlayabilecektir.
  • Hastane otomasyon sistemleri içindeki modüllerin pratik uygulamalarını yapabilecektir.
  • Elektronik hasta kayıtlarının Türkiye’deki örnek uygulamalarını karşılaştırabilecektir.
  • Sağlık Bilgi Sistemlerinin uygulamadaki önemi ve faydalarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Otomasyon programındaki kullanıcıların yetkisi bazında ekran modüllerinin özellikleri, otomasyon programının kullanımı, program üzerinde bulunan istatistik ve arşivleme ekranlarının görsel ve uygulamalı bilgilerini içerir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Bilgi Sistemlerine giriş,gelişimi ve sistemin bileşenleri Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
2 E-Sağlık Sistemine giriş,amacı ve kullanım alanları Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
3 E-Sağlık sistemlerinin Türkiye’deki uygulamaları ve Sağlık Bilgi Sistemlerinin kuruluş aşamaları Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
4 Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin işlevleri,amaçları ve türleri Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
5 HBYS türleri, Yönetim Bilgi Sistemleri,İnsan Kaynakları Sistemleri Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
6 HBYS Türleri, Klinik ve Poliklinik Bilgi Sistemleri Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
7 Ara Sınav
8 HBYS Türleri, Laboratuvar BS, Radyoloji BS, Eczane BS,Hemşirelik BS Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
9 E-Sağlık, E-Nabız,Medula ve Merkezi Hastane Hastane Randevu Sistemleri Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
10 Fatura Sekreterliği Otomasyon Sistemi Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
11 Sağlık Kayıtları ve Etik,Sağlıkta Bilişim Suçları Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
12 Hastanelerde entegre ve modüler bilgi sistemleri kavramı ve amaçalrı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(Hastane Otomasyonu) Dr.Bilal AK Ders notu Ankara 2010
13 HBYS uygulama örnekleri Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu ISBN. 978-605-7894-46-5
14 Ödev Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final.

 

Ders Kitabı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu  ISBN. 978-605-7894-46-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Yayın no: 2862
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi.Prof.Dr.Şahin Kavuncubaşı, Dr.Selami Yıldırım,Siyasal Kitabevi,2012,   ISBN 9789757351511

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.