Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

TDS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 102
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste; ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tanınması, sağlık sosyolojisi kavramı ve anlamının açıklanması, sağlık sistemleri ve ülkelerin sağlık göstergelerini yorumlanması, sağlık turizmi kavramının öğrenilmesi, F klavye yazım ve uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ve ulusal sağlık kuruluşlarının işleyişlerini açıklayabilecektir.
  • Sağlık sistemleri hakkında değerlendirme yapabilecektir.
  • 10 parmak klavye kullanabilecektir.
  • Sağlık sosyolojisinin sağlık alanındaki rolünü değerlendirebilecektir
  • Sağlık Turizmi nin önemini açıklayabilecektir.
  • Sağlık göstergeleri ve sağlık sistemleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders; ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarını, sağlık sosyolojisi, sağlık sistemleri ve sağlık turizmi konularını ve 10 parmak F Klavye kullanımı konularını içermektedir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması, Syllabus incelenmesi, 10 parmak F klavye kullanım pratiği
2 Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları, F klavye pratiği www.who.int, www.saglik.gov.tr, www.oecd.org
3 Sağlık ve Hastalık Kavramlarının Değerlendirilmesi, F klavye pratiği Yılmaz Daşlı, Erol Bulut, Sağlık Sosyolojisi, 2019: 1. Bölüm (syf 1-20), Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, 1. Bölüm (syf. 13-25)
4 Sosyoloji ve sağlık sosyolojisinin gelişimi, yazı çalışmaları, F klavye pratiği Yılmaz Daşlı, Erol Bulut, Sağlık Sosyolojisi, 2019: 2. Bölüm (syf 20-40), Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, 4. Bölüm (syf. 70-82)
5 Sağlık Sosyolojisi ve Toplumlar, F klavye pratiği Yılmaz Daşlı, Erol Bulut, Sağlık Sosyolojisi, 2019: 3. Bölüm , Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, 2. Bölüm (syf. 27-40)
6 Toplumu Tanılama Süreci, Sağlık Göstergeleri, Sağlık ve demografik özellikler arasındaki ilişki, Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları İbrahim Hüseyin Cansever, Türkiye’de Sağlık Planlaması, 2020. 2. Bölüm (syf 43-65) Fatih Budak, Sağlık Statüsü Belirleyicileri, 2019: 1. Bölüm (syf: 23-37)
7 Geçmişten günümüze sağlık, Sağlık istatistikleri, F klavye pratiği Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, 8. Bölüm (syf. 135-157) Yusuf Çelik, Sağlık Ekonomisi, 2022, 2. Bölüm. (25-47)
8 Ara Sınav -
9 Sağlık Turizmi Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları, F klavye pratiği Hüseyin Eriş, Sağlık Turizmi, 2020: Bölüm 2-3 (syf 45-82)
10 Sağlık Turizmi Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları,F klavye pratiği Hüseyin Eriş, Sağlık Turizmi, 2020: Bölüm 4-5-6 (syf 83-185)
11 Sağlık Sistemleri, F klavye pratiği Hüseyin Eriş, Sağlık Turizmi, 2020: Bölüm 8-13
12 Türkiye’de Sağlık Turizminin mevcut durumu ve SWOT analizi, F klavye pratiği Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, 7. Bölüm Selin Ertürk Atabey, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, 2020: syf 61-90
13 Ülkelere ve toplumlara özgü sağlık sistemleri, F klavye pratiği Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, 7. Bölüm Selin Ertürk Atabey, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, 2020: syf 90- 117
14 Ödev Sunumu, F klavye pratiği
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi, F klavye pratiği
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yılmaz Daşlı, Erol Bulut, Sağlık Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, 2019: ISBN: 978-605-170-312-1

Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, 2018, Çizgi Kitabevi, Konya.  ISBN: 978-605-196-109-5

Selin Ertürk Atabey, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, 2020, Gazi Kitabevi ISBN:9786257045896

Hüseyin Eriş, Sağlık Turizmi, 2020:, Ankara, ISBN: 978-625-7897-36-5

Yusuf Çelik, Sağlık Ekonomisi, 2022, ISBN: 9786055782795

İbrahim Hüseyin Cansever, Türkiye’de Sağlık Planlaması, 2020. ISBN: 9786257216487

Fatih Budak, Sağlık Statüsü Belirleyicileri, 2019, Siyasal Kitabevi, ISBN: 9786057877062

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hastalık, Sağlık ve Toplum Bir Sağlık Sosyolojisi İncelemesi, Reşat Açıkgöz  DBY YAYINLARI, 2021 ISBN: 9786257760409

Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
15
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.