Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

MYO 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 202
Güz/Bahar
2
1
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersi amacı; öğrencilere, büro yönetimindeki mesleki ve teknik becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bürolarda form yönetimini ve dosyalama tekniklerini tanımlayabilir,
  • Gerekli iş ve görev tanımlarını yapabilir,
  • Çalışacağı ortamda stres yaratan durumları analiz edebilir ve bu durumlarla baş etmek için ilgili teknikleri kullanabilir,
  • Çatışma ortamında çatışma ile ilgili sorunu tanımlayabilir ve ilgili teknikleri kullanarak sorunu çözebilir,
  • Büro yönetimi ile ilgili etik sorunları tanımlayabilir ve etik çözümler oluşturabilir,
  • Büro yönetiminde zaman planlaması yapabilir.
Ders Tanımı Bu ders ile öğrencilere, büro yönetiminde ; iş analizi, görev tanımları, eleman seçme, performans değerlendirme fonksiyonları ile kuşaklararası yönetim konularında temel bilgiler verilir. Genel iletişim ve bürolarda iletişim konularındaki teknik bilgi ve beceriler aktarılır. Bürolarda çatışma, stres ve zaman yönetimi konularında temel bilgiler ve uygulamalar yaptırılır.Evrak yönetimi, dosyalama-arşivleme hizmetleri ve bürolarda iş ve meslek etiği konularında kuramsal bilgi ve güncel uygulamalar öğretilir ve beceri kazandıracak uygulamalar yaptırılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, HBYS nin tanıtılması
2 Bürolarda İş analizi ve İş Değerlendirmesi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi/ Sayfa: 67-80
3 Bürolarda İş analizi ve İş Değerlendirmesi/ Çağdaş Büro Yönetimi/82-107
4 Bürolarda Performans Değerlendirmesi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi/Sayfa:275-286
5 Bürolarda Performans Değerlendirmesi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi/Sayfa:275-286
6 Bürolarda Çatışma Yönetimi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Sayfa:253-267
7 Çalışma Ortamında Zaman Yönetimi//Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 289-301
8 Çalışma Ortamında Stres Yönetimi//Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 319-328
9 Bürolarda Form Yönetimi// Lab Uygulama: PROBEL yazılım programında hasta kaydı, evrak kaydı//Küçük Sınav Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sayfa: 307-333
10 Bürolarda İş ve Meslek Etiği//Lab Uygulama: PROBEL yazılım hasta kaydı, evrak kaydı//ÖDEV: İş yaşamında gerçekleşmesi olası olan bir durumu ya da bizzat yaşadığınız bir olayı yazınız ve mesleki etik açısından değerlendiriniz. Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 305-316
11 Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 331-350
12 ARA SINAV
13 Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi ile ilgili ölçekler
14 Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetim ile ilgili ölçeklerin her bir öğrenci tarafından uygulanması
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı

 

Tengilimoğlu, D. ve Tutar, H.(2009). Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara, 3. Baskı //Tutar, H. ve Altınöz, M.(2013), Ankara, 8.Baskı

ISBN 978-975-02-1061-7

Önerilen Okumalar/Materyaller

İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Prof. Dr. Ertürk, M.(2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 6. Baskı

ISBN 978 605 377 754 0

Tınar M. Y.(1996). Çalışma psikolojisi, İzmir, 1. Baskı

ISBN 975 94871 0 1

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
16
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
-
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
-
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
23
23
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.