Ders İçerikleri - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

MYO 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi-I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 201
Güz
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlık sektöründeki bürolarda; hizmet adımları, işleyişi, büroların yönetimi, büro otomasyonu, bürolarda ergonomi, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ergonomi tekniklerini tanımlayabilir ve çalışma ortamını düzenlemede bu teknikleri kullanabilir
  • Hastane bilgi sistemlerini tanımlayabilir ve kullanabilir
  • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir
  • Bürolarda verimliliği tanımlayabilir
  • Verimliliği arttırma tekniklerini karşılaştırabilir
  • Örgütsel iletişimi tanımlayabilir ve iletişim becerilerini kullanabilir
Ders Tanımı Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin tarihsel gelişimi, büro türleri, örgütsel iletişim, bürolarda ergonomi ve önemi, bürolarda iş sağlığı ve güvenliği, bürolarda verimlilik, sistem iyileştirme, hastane bilgi sistemleri konuları ele alınacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı Yönetim ve Yönetici Kavramları // Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 3-24 http://www.probel.com.tr//Klinik Uygulama
2 Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama// ÖDEV: Probel Modülleri Nelerdir? Servis Verimliliğini Arttırmak İçin Probel Modülleri Hakkında Çözüm Önerileri Geliştirin //Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 25-30 http://www.probel.com.tr//Klinik Uygulama
3 Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 73-145 http://www.probel.com.tr//Klinik Uygulama
4 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme, Eşgüdümleme, Denetim// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) // Hastane Bürolarında Uygulama İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Syf: 159-231 http://www.probel.com.tr/ //Klinik Uygulama
5 Büro Kavramı ve Kapsamı Büroların Örgütlenmesi //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) // Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 25-41 http://www.probel.com.tr//Klinik Uygulama
6 Büro Tür ve Şekilleri// Hastane Bürolarında Uygulama//Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 45-56//http://www.probel.com.tr//Klinik Uygulama
7 Bürolarda Ergonomi// Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 109-120 http://www.probel.com.tr//Klinik Uygulama
8 Ara Sınav
9 Örgütsel İletişim // Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama// Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Syf: 157-196//231-251 http://www.probel.com.tr/Klinik Uygulama
10 Büro İşlerinin Organizasyonu //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulamaa Çağdaş Büro Yönetimi Syf: 109-127 http://www.probel.com.tr/ /Klinik Uygulama
11 Büro İşlerinin Organizasyonu //Bilgisayar Laboratuvarında Uygulama (PROBEL) //Hastane Bürolarında Uygulama Çağdaş Büro Yönetimi Syf: 109-127 http://www.probel.com.tr/ /Klinik Uygulama
12 Dersin Gözden Geçirilmesi//Hastane Bürolarında Uygulama Klinik Uygulama
13 Portfolyo Sunumu//Hastane Uygulama Klinik Uygulama
14 Portfolyo Sunumu//Hastane Uygulama Klinik Uygulama
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Doç. Dr. Hasan TUTAR(2009). Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara, 3. Baskı

ISBN 978-975-02-1061-7

Önerilen Okumalar/Materyaller Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Prof. Dr. Ertürk, M.(2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 6. Baskı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011). Büro Yönetimi/ Büro Yönetimi Modelleri, Ankara Tınar, M. Y.(1996). Çalışma psikolojisi, İzmir, 1. Baskı MPM Yayınları TÜBİTAK, (2013). 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi(4-6 Ekim 2012) Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Tıp ve Sağlık Mevzuatı Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
15
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
10
10
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.