Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

ING 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 101
Güz
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ING 101 dersi öğrencilere başlangıç (A1) düzeyinde İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • basit sorular sorup cevap vererek temel düzeyde iletişim kurabilecekler,
  • Basit düzey ve kısa metinlerde belirli bilgileri arayarak soru cevaplıyabilecekler,
  • Kendileri ve/veya yakın çevreleri hakkında bilgi veren email, kartpostal ve günlük aktivitelerle ilgili paragraflar gibi kısa metinler yazabilecekler,
  • Kişisel bilgilerini içeren formları doldurabilecekler,
  • Yavaş ve net konuşmalarda tanıdık kelimeleri, kendileri, aileleri ve yakın çevreleriyle ilgili temel ifadeleri ve diyalogları takip edebileceklerdir.
Ders Tanımı Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 1A – BİR CAPPUCINO LÜTFEN English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 6-7 978-0-19-402980-3
3 1B – DÜNYA MÜZİĞİ English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 8-9 978-0-19-402980-3
4 2A – TATİLDE MİSİNİZ? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 12-13 978-0-19-402980-3
5 2B – BENİM OTOBÜSÜM English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 14-15 978-0-19-402980-3
6 3A- ANAHTARLARIM NEREDE? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 18-19 978-0-19-402980-3
7 3B- HEDİYELİK EŞYALAR English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 20-21 978-0-19-402980-3
8 4A- AİLEYLE TANIŞ - ARASINAV English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 24-25 978-0-19-402980-3
9 4B- MÜKEMMEL ARABA English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 26-27 978-0-19-402980-3
10 5A- BÜYÜK KAHVALTI English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 30-31 978-0-19-402980-3
11 5B – UZUN UÇUŞ English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 32-33 978-0-19-402980-3
12 6A- OKUL BULUŞMASI English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 36-37 978-0-19-402980-3
13 6B- GÜNAYDIN, İYİ GECELER - ÖDEV 1 English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 38-39-40 978-0-19-402980-3
14 METİN YAZMA English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 39 978-0-19-402980-3
15 Dersin Gözden Geçirilmesi - ÖDEV 2 English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 6-40 978-0-19-402980-3
16 Final

 

Ders Kitabı

English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-402980-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

English File Beginner Workbook with Key / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-403118-9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.