TS 224 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mağazacılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 224
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, mağaza yönetim kavramı, mağaza yönetimi terimleri, mağazaların organizasyonel yapıları, mağazalarda insan kaynakları ve finansal yönetim, ürün çeşitliliği, stok yönetimi, mağazalarda tutundurma ve reklam faaliyetleri gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Perakende kavramını ve perakendecilik ile ilgili terimleri tanımlayabilecek,
  • Mağaza yönetimi ile ilgili problemleri saptayabilecek ve çözüm önerisi sunabilecek,
  • Mağaza yönetimi ile ilgili problemleri saptayabilecek ve çözüm önerisi sunabilecek,
  • Mağaza yönetimi ile ilgili yönetim fonksiyonlarını tanımlayabilecek,
  • Ürün ve stok çeşitlerini sayabilecek,
  • Etkin iletişim kurma becerisi ile ürünleri pazarlayabilecek ve satabilecek,
  • Müşteri memnuniyetini ilk sırada önemseyecek ve bu alanda inovasyon çalışmaları gerçekleştirebilecek,
  • Müşteri memnuniyetini ilk sırada önemseyecek ve bu alanda inovasyon çalışmaları gerçekleştirebilecek,
Ders Tanımı Ders kapsamında öncelikle perakendecilik kavramı ve gelişimi, mağaza yönetim kavramı, mağaza yönetimi terimleri anlatılacaktır. Daha sonra; mağazaların organizasyonel yapıları, mağazalarda insan kaynakları ve finansal yönetimi, ürün çeşitliliği, stok yönetimi, mağazalarda tutundurma ve reklam faalyetleri gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecektir. Bu ders öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Perakendecilik Tarihi
2 Mağaza Tipi Perakendecilik Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Mağazacılıkta Stratejik Yönetim Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Mağazacılıkta Stratejik Yönetim ve Başarı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Mağazacılıkta Ticari Mal Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Mağaza Çevresi ve Kuruluş Yeri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Mağazacılıkta Finansal Planlama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Mağazacılıkta Fiyatlandırma
9 Ara Sınav Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Mağazacılıkta Tutundurma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Mağazacılıkta Tutundurma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Mağaza Değerlendirmeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Mağaza Değerlendirmeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Mağaza Değerlendirmeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Mağaza Değerlendirmeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Prof. Dr. Karalar, R. Yrd. Doç. Dr. Benligiray S. Yrd. Doç. Dr. Coşkun, M. Yrd. Doç. Dr. Oyman, M. Yrd. Doç. Dr. Ulukan, C.(2006). Eskişehir, 1. Baskı Dersi veren öğretim görevlisinin notları
Önerilen Okumalar/Materyaller MPM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
18
Final Sınavı
1
20
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest