Bizi takip edin
|
EN

TS 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri ve Satın Alma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 222
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, tedarik zinciri kavramı ve anlamını, tedarik zincirleri ile ilgili işleyişi ve bileşenleri, tedarik zincirindeki yapısal gelişmeleri, tedarik zincirinde yer alan katılımcıları, satın alma ve tedarik yönetimini, satın alma stratejilerini ve portföy analizini, tedarik zinciri yönetiminde satın alma süreçlerini tanımlayabilecek bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik zinciri ve satın alma kavramını tanımlayabilecek
  • Tedarik zinciri yönetiminde satın alma süreçlerini tanımlayabilecek
  • Satın alma stratejileri geliştirebilecek
  • Portföy analizi yapabilecek
  • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek,
  • Alan ile ilgili sayısal analiz yöntemleri kullanabilecek
  • Tedarikçi ve Satın alma Yönetimi’nde temel meslek etiği ile ilgili sorunları tanımlayabilecek ve etik çözümler bulabilecek,
Ders Tanımı Ders kapsamında öncelikle satın alma ve tedarik yönetimi, tedarik zinciri kavramı gibi alan ile ilgili kavramlar tanımlanacaktır. Sırasıyla; satın alma stratejileri ve portföy analizi, tedarik zinciri yönetiminde satın alma süreçleri, satın alma sözleşmelerinin temel unsurları, sözleşme yönetiminde problemler ve sözleşmelerin yorumlanması, tedarikçi performans değerlemesi, tedarikçi performans yönetim sisteminin kurulması, tedarikçi performans göstergeleri, tedarikçi ilişki yönetimi, tedarikçi ilişkileri ve tedarikçi geliştirme konuları ayrıntılarıyla aktarılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı ve Tedarik Zincirine Giriş
2 Tedarik Zinciri Nedir? Satın Alma Yönetimi ve Stratejileri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi Değerlendirme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Tedarikçi Değerlendirme ve Performans Göstergeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Satın Alma Stratejileri ve Portföy Analizi /Tedarik Zinciri Yönetiminde Satın Alma Süreçleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Satın Alma Sözleşmelerinde Temel Unsurlar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Sözleşme Yönetiminde Problemler ve Sözleşmelerin Yorumlanması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Teknolojik Gelişmeler ve Tedarik Zincirindeki Değişimler Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Sağlık Hizmetlerinde Tedarik Zinciri Değerlendirmeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 İnsani Yardım/ Sosyal Toplum Kuruluşlarında Tedarik Zinciri Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Yeşil Lojistik Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Dönem Değerlendirilmesi ve Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Dönem Değerlendirilmesi ve Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Prof. Dr. Erdal, M.(2014). Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, 3.Baskı Dersi veren öğretim görevlisinin notları\n
Önerilen Okumalar/Materyaller Anadolu Üniversitesi yayınları\nMPM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
18
18
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.