Ders İçerikleri - Optisyenlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

TS 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Yönetimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 216
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, işletmelerde bağlantı süreçleri olarak karar verme, Modernizm – Postmodernizm – modern sonrası yönetim yaklaşımları, günümüz yönetim modelleri gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme Yönetimi alanında karar verme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  • Örgüt içi iletişim yöntemlerini kullanabilecek,
  • Örgüt içi iletişim ile ilgili bir fırsatın ya da problemin tanımını yapabilecek,
  • İşletme Yönetimi alanında karşılaşılan bir problem karşısında; ekip üyesi olarak rol alabilecek ve çözüm önerebilecek,
  • İşletme Yönetimi alanı için gerekli olan temel bilgisayar programlarını; sosyal medya ve diğer iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanabilecek,
  • Günümüz yönetim modellerini tanımlayabilecek,
  • Yaşam Boyu Öğrenme anlayışı ile alanındaki gelişmeleri izleyerek ilgili teknolojileri kullanabilecek.
Ders Tanımı Ders kapsamında öncelikle işletmelerde bağlantı süreçleri olarak karar verme, modernizm – postmodernizm – modern sonrası yönetim yaklaşımları, günümüz yönetim modelleri gibi konular hakkında temel bilgiler verilecektir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bağlantı Süreçleri Olarak Karar Verme ve Örgütsel İletişim
2 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları / Personeli Güçlendirme - Stratejik Ortaklıklar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Stratejik Ortaklıklar - Küçülme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Öğrenen Organizasyon Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Sanal Organizasyonlar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Yönetişim - Kurumsal Yönetim Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Günümüz Yönetim Modelleri / Öğrenen Organizasyon Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Günümüz Yönetim Modelleri - Personel Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Günümüz Yönetim Modelleri - Performans Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Günümüz Yönetim Modelleri - Zaman Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Günümüz Yönetim Modelleri - Kriz ve Stres Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Günümüz Yönetim Modelleri - Bilgi Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Günümüz Yönetim Modelleri - Motivasyon Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Günümüz Yönetim Modelleri - İnovasyon Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Dersi veren öğretim görevlisinin notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Yrd. Doç. Dr. Ünsalan, E. Öğr. Gör. Şimşeker, B.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (Meslek Yüksekokulları İçin), Ankara, 5. Baskı Anadolu Üniversitesi Yayınları MPM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
4
Ödev
5
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.