TS 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Yönetimi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 215
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, işletme yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımlar, yönetim ve örgüt teorileri, yönetim fonksiyonları, Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme Yönetimi alanında temel kavramları tanımlayabilecek,
  • Bir işletmenin yönetim fonksiyonlarını tanımlayabilecek,
  • Yönetim fonksiyonları ile ilgili bir fırsatın ya da problemin tanımını yapabilecek,
  • İşletme Yönetimi alanında karşılaşılan bir problem karşısında; ekip üyesi olarak rol alıp ve çözüm önerebilecek,
  • Alanında edindiği bilgiler ışığında ekip yöneticiliği becerilerini yöneltme fonksiyonu doğrultusunda kullanabilecek,
  • İşletme Yönetimi alanı için gerekli olan temel bilgisayar programlarını; sosyal medya ve diğer iletişim teknolojilerini kullanabilecek,
  • Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımlarını tanımlayabilecek,
Ders Tanımı Ders kapsamında öncelikle işletme yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımlar, işletme yönetimi, örgüt teorileri ve yönetim fonksiyonları hakkında bilgi verilecektir. Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları konuları anlatılacak; TKY, dış kaynaklardan faydalanma, öz yetenek, değişim mühendisliği, işletmeler arası karşılaştırma konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Kavramına Genel Bakış
2 Yönetim Sürecinin Genel Özellikleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Yönetici Kavramı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Yönetim Kademeleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Yönetim ve Örgüt Teorileri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Klasik Örgüt Teorisi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Neo-Klasik Örgüt Teorisi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Yönetim Fonksiyonları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Eşgüdümleme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Denetim Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Prof. Dr. Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Dersi veren öğretim görevlisinin notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Yrd. Doç. Dr. Ünsalan, E. Öğr. Gör. Şimşeker, B.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (Meslek Yüksekokulları İçin), Ankara, 5. Baskı Anadolu Üniversitesi Yayınları MPM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
5
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
14
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest