Bizi takip edin
|
EN

TS 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevresel Düzenleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 209
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin çalıştıkları ortama uygun çevresel düzenlemelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çalışma alanı antropometri ilişkisini açıklayabilecektir.
  • Vücudun mekaniğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.
  • Çalışma alanını ergonomiye uygun düzenleyebilecektir.
  • Kimyasal ve diğer çevresel faktörlerin (gürültü, aydınlatma ve elektromanyetik kirlilik) çalışan üzerine etkisini açıklayabilecektir.
  • Zaman yönetimini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Teknolojik Toplum, Anatomi, Antropometri, Biyomekanik, Kinezyoloji, Çalışma Alanı Boyut Hesabı, Çalışma Alanının Ergonomiye Uygun Organizasyonu, Ofis Ergonomisi, Çalışma Alanı Tasarımı, Zaman Yönetimi, Görme ve Aydınlatma – Duyma ve Gürültü, Gürültü kirliliği ve Elektromanyetik kirlilik, Ortam ve Kimyasal Çevre

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknolojik Toplum, Anatomi, Antropometri
2 Biyomekaniğe giriş
3 Kinezyolojiye giriş
4 Çalışma Alanı Boyut Hesabı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Çalışma Alanının Ergonomiye Uygun Organizasyonu Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Ofis Ergonomisi, Çalışma Alanı Tasarımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Zaman Yönetimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Görme ve Aydınlatma – Duyma ve Gürültü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Gürültü kirliliği ve Elektromanyetik kirlilik Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Ortam ve Kimyasal Çevre Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Tasarım Uygulama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Örnek Olay Analizi Öğretim elemanının vereceği olgular
14 Örnek Olay Analizi Öğretim elemanının vereceği olgular
15 Örnek Olay Analizi Öğretim elemanının vereceği olgular
16 Final

 

Ders Kitabı • Work Design – Occupational Ergonomics, S. Konz, S. Johnson, Holcomb Hathaway, 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim elemanının vereceği notlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
13
13
    Toplam
85

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.