Bizi takip edin
|
EN

TS 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Fizik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 109
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri temel fizik bilgilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vektörel ve skaler büyüklükleri tanımlayabilecek
  • Kuvvet kavramını ve Newton hareket yasalarını açıklayabilecek
  • Enerjinin çeşitlerini tanımlayabilecek
  • Elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklayabilecek
  • Esneklik ve denge kavramını yorumlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders; Vektör ve Skaler Kavramı, Kuvvet, Hareket Denklemleri, Momentum, Enerji Çeşitleri, Dalga Hareketi, Elektrik ve Manyetizma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel Büyüklükler, Ölçme ve Vektörler Fen ve Mühendisler için FİZİK Schaum's s. 13-19
2 Kuvvet Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 17-25
3 Kuvvet Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 17-25
4 Hareket Kanunları Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 35-42
5 Moment ve Kütle Merkezi Fen ve Mühendisler için FİZİK Schaum's s. 104-139
6 Arasınav
7 İş, güç, enerji Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 43-48
8 İş, güç, enerji Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 43-48
9 Enerjinin korunumu Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 26-32
10 Dalga Hareketi Fen ve Mühendisler için FİZİK Schaum's s. 150-159
11 Arasınav
12 Elektrik ve Manyetizma Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 79-95
13 Elektrik ve Manyetizma Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 79-95
14 Elektrik ve Manyetizma Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 79-95
15 Genel değerlendirme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı

Fen ve Mühendisler için FİZİK Schaum's, Michael E. BROWNE, McGraw-Hill, Nobel Akademik Yayıncılık

Önerilen Okumalar/Materyaller

Temel Fizik, Karl F. Kuhn, Nobel Yayıncılık, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.