Bizi takip edin
|
EN

TS 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Davranış Bilimleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 107
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan davranışının temel özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Kültür ve kültür değişme süreçlerini açıklayabilecektir.
  • İnsanların öğrenme, güdülenme ve algılama gibi süreçlerinin nasıl işlediğini tanımlayabilecektir..
  • Kişilik ve kişilik kuramlarını açıklayabilecektir.
  • Sosyal yaşam içinde bireylerin sergilediği davranış problemlerini açıklayabilecektir.
  • Stresle başa çıkma yöntemlerini uygulayabilecektir.
  • Problem çözme stratejilerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders insan davranışını etkileyen bireysel, sosyal ve kültürel faktörleri, insanların davranış problemlerini ve bunlarla baş etme yöntemlerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar Güney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.13-21
2 Kültür ve Kültürel Değişme Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.23-50
3 Sosyal Etki ve Uyma Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4 Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.65-81
5 Duyum ve Algılama Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları.ss.121-134
6 Öğrenme Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları.ss.105-119
7 Düşünme ve Problem Çözme Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi ss. 229-286
8 ARA SINAV
9 Güdülenme ve Heyecan Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi ss. 403-430
10 Kişilik ve Benlik Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.183-200
11 Kişilik Kuramları Güney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.183-200
12 Kişilik Kuramları Güney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.183-200
13 Davranış Bozuklukları Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.299-313
14 Stres ve Stresle Başa Çıkma Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.315-350
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı

Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087

Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692

Önerilen Okumalar/Materyaller

Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705.ss.171-220, 285-304.

Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.