Bizi takip edin
|
EN

TDS 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Maliyet Hesaplaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 201
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin aması isletme faaliyetlerinde ve isletme stratejilerinin olusturulmasında Muhasebe\nSistemi nin rolünü ve diger isletme islevleriyle etkilesimlerini açıklayarak , Saglık Kurumlarında muhasebe ve maliyet hesaplarının önemi ve isleyisi hakkında bilgi vermektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebeyi tanımlar
  • Bir saglık kurumundaki maliyet muhasebesi ile diğer faaliyetler arasındaki iliskiyi açıklar
  • Sağlık sektöründe maliyet analizi amaçları ve aşamalarını tanımlar
  • Hastalık Gider Türlerini tanımlar
  • Maliyet hesaplama ile ilgili örnek uygulama yapar
Ders Tanımı Öğrencilerimize; genel muhasebe kavramı, temel maliyet kavramları, maliyet analizi amaçları ve aşamaları, hastalık gider türleri; maliyet analizi amaçları ve aşamaları, hastalık maliyet yaklaşımları, hastalık maliyet analiz yöntemleri , hastalık maliyet metadolojisinin belirlenmesi, maliyet-hacim-kar analizi, karar verme sürecinde stratejik maliyet yaklaşımları konuları aktarılacaktır. Ders içerikleri örnek uygulamalar ve ödevler ile desteklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir İşletme Faaliyeti Olarak Muhasebe Kavramı Temel Maliyet Kavramları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 19-33
2 Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Maliyet Hesapları Maliyet Analiz Amaçları Maliyet Analiz Aşamaları Gider Türleri Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 33-56
3 Maliyet Hesaplama Yöntemleri Maliyet Hesaplama Örnek Uygulamaları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 57-81
4 Sağlık Sektöründe Maliyet Analizi Amaçları ve Aşamaları Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Belirleme Örnek Uygulamaları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 85-102
5 Hastalık Maliyeti Çalışmalarının Amacı ve Uygulamaları Hastalık Gider Türleri Ödev: Kamu ve Özel Hastanelerde Hastalık Gider Türlerinin Karşılaştırılması Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 144-164
6 Hastalık Maliyet Yaklaşımları Hastalık Maliyet Analiz Yöntemleri İskonto Duyarlılık Analizi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 164-171
7 Maliyetlerin Kullanımı Teknikleri Hastalık Maliyet Metadolojisinin Belirlenmesi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 171-181
8 Ara Sınav
9 Maliyet KullanımıTekniklleri İle İlgili Örnek Uygulamalar Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 181-196
10 Karar Verme Sürecinde Stratejik Maliyet Yaklaşımları Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 199-203
11 Maliyet-Hacim-Kar Analizi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 204-218
12 Maliyet Bilgilerinin Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması : Fiyatlandırma Yöntemleri Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 218-225
13 Maliyet Bilgilerinin Yeni Bir Hizmet Sunumunda, Dış Kaynak Kullanımında, Yatırım Kararlarında Kullanılması Ödev: Maliyet Bilgilerinin Dış Kaynak Kullanımı kararına Etkisi Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 225-228
14 Maliyet Bilgilerinin TİG Maliyetlemesinde Kullanılması Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi Sayfa: 229
15 Dönemin Degerlendirilmesi Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Ders Kitabı Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
Önerilen Okumalar/Materyaller Açıköğretim Fakültesi Ders Yayınları Genel Muhasebe 1

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
6
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.