OPT 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlikte Mesleki İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 210
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; temel İngilizce bilgisine ek olarak mesleği ile ilgili İngilizce terimler hakkında bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mesleği ile ilgili temel İngilizce sözcükleri tanımlayabilecek
  • Meslekte kullanılan cihazların İngilizce isimlerini kullanabilecek
  • Meslek içi konularda kısa İngilizce konuşmalar yapabilecek
  • Sağlık alanında kullanılan başlıca terimlerin İngilizce karşılıklarını tanımlayabilecek,
Ders Tanımı Konuların tanımlanması, Programın Tanımlanması, Optisyenin Görev ve Sorumlulukları, Genel Anatomi, Anatomik Sistemler, Göz Anatomisi, Makine ve Cihazlar, Optisyenlikte Kısa Konuşma Örnekleri, İlk Yardım

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mesleki İngilizceye Giriş
2 Dersin Amacı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Konuların Tanımlanması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Programın Tanımlanması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Optisyenin Görev ve Sorumlulukları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Genel Anatomi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Anatomi - Sistemler Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Göz Anatomisi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Makine ve Cihazlar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Sağlık Hizmetlerinde Genel Terimleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Optisyenlikte Kullanılan Genel Terimler Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Kısa Konuşma Örnekleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 İlk Yardım Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı İnternet kaynakları Prospektüsler Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
5
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
14
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest