Bizi takip edin
|
EN

OPT 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlikte Mesleki İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 210
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; temel İngilizce bilgisine ek olarak mesleği ile ilgili İngilizce terimler hakkında bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Mesleği ile ilgili temel İngilizce sözcükleri tanımlayabilecek
 • Meslekte kullanılan cihazların İngilizce isimlerini kullanabilecek
 • Meslek içi konularda kısa İngilizce konuşmalar yapabilecek
 • Sağlık alanında kullanılan başlıca terimlerin İngilizce karşılıklarını tanımlayabilecek
 • Okuduğu İngilizce metinlerin ana fikir ve detaylarını anlayabilecek
 • Okuduğu İngilizce metinlerin ana fikir ve detaylarını açıklayabilecek
Ders Tanımı Konuların tanımlanması, Programın Tanımlanması, Optisyenin Görev ve Sorumlulukları, Genel Anatomi, Anatomik Sistemler, Göz Anatomisi, Makine ve Cihazlar, Optisyenlikte Kısa Konuşma Örnekleri, İlk Yardım

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mesleki İngilizceye Giriş
2 Kendimi Nasıl Tanıtırım Mesleki Yabancı Dil, Güven ÖZAL,pp:271
3 Mağazada Gerçekleşen Basit Konuşmalar Mesleki Yabancı Dil, Güven ÖZAL,pp:259-264
4 Göz Anatomisi Ophthalmic Assistant, The, Eleventh Edition, Anatomy of the eye, Stein, Harold A., MD, MSc(Ophth)
5 Göz Fizyolojisi Ophthalmic Assistant, The, Eleventh Edition, Physiology of the eye, Stein, Harold A., MD, MSc(Ophth)
6 Optisyenlikte Kullanılan Makine ve Cihazlar Temel optisyenlik : optisyenlik için on temel adım/ editörler Erdoğan Özdemir, Onur Yarar.
7 Çerçeveler, Lensler ve Kontakt Lensler Kontakt lensler/ Eşe Akpınar. pp:22
8 Reçete Okumak Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
9 Optikte Gerçekleşen Basit Konuşmalar Öğretim elemanının vereceği ders notları
10 Sağlık Hizmetlerinde Genel Terimler ve ilk yardımla ilgili konuşmalar First Aid: Aches and Pains, BarCharts Publishing, Inc., 2012. pp:1-6
11 Optisyenin Görev ve Sorumlulukları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Öğrenci Sunumları -
13 Öğrenci Sunumları -
14 Öğrenci Sunumları -
15 Genel Tekrar -
16 Final

 

Ders Kitabı

Mesleki Yabancı Dil, Güven ÖZAL, ISBN: 978-975-02-5890-9

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Temel optisyenlik : optisyenlik için on temel adım/ editörler Erdoğan Özdemir, Onur Yarar. Ankara : Güneş Tıp, 2016. ISBN: 978-975-277-638-8.
 • Ophthalmic Assistant, The, Eleventh Edition, Stein, Harold A., MD, MSc(Ophth)
 • Kontakt lensler/ Eşe Akpınar, Ankara : Nobel Akademik, 2021. ISBN: 978-625-439-665-6
 • First Aid: Aches and Pains, BarCharts Publishing, Inc., 2012. ISBN: 978-142-321-884-5
 •  
 •  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
77

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.