OPT 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlik Paket Program Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 208
Güz/Bahar
0
2
1
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin optisyenlik mağazalarında kullanılan bilgisayar yazılımları hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Stok – Satış hareketlerinin kontrolünü yapabilecek
  • Satış ve Müşteri takibi yapabilecek,
  • Reçeteleri program yardımıyla değerlendirebilecek
  • Transpozisyon gibi temel işlemleri program yardımıyla yapabilecek
  • İşlem ile ilgili fatura kesebilecek
Ders Tanımı Müşteri Takip Sistemi, Stok – Satış İlişkisi, Reçeteleri Değerlendirme, Fatura Kesme

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Optisyenlik Paket Program Uygulamaları Dersine Giriş
2 Microsoft Office Programlarıyla Hesaplamalar Yapmak Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Microsoft Office Programlarıyla Müşteri Bilgileri Düzenleme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Microsoft Office Programlarıyla Fatura Hazırlama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Programın Tanıtımı, Firma Bilgilerini Girmek Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Firmalara Ait Cam ve Çerçeve Stoklarını Girmek Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Diğer Optik Ürünlerinin Stoklarının Sisteme Aktarılması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Arasınav
9 Mağaza şubeleri oluşturma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Müşteri bilgilerini sisteme girme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Reçetelerin Sisteme Girilmesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Ürün Satışı Yapmak Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Stok Kontrolü Yapmak Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Fatura Kesme Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
-
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
25
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest