OPT 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kontakt Lensler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 206
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste kontakt lenslerin tanıtımı, kullanımı, bakımı ve özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gaz geçirgen sert kontakt lensler ve uzun süreli kullanımlı yumuşak kontakt lenslerin özelliklerini tanımlayabilir.
  • Kontakt lens yapısını açıklayabilir.
  • Kontak lens kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklayabilir.
  • Kontakt lenslerin kullanım alanlarını sıralayabilir.
  • Kontakt lenslerin temizliği ve bakımını yapabilir.
  • Kontakt lenslerin yan etkilerini ve alerjisini açıklayabilir.
Ders Tanımı Kontakt Lensin Tanımı, Kornea İle İlişkisi, Kontakt Lensler İçin Gerekli Muayeneler, Kontakt Lenslerin Optik Özellik ve Prensipleri, Kontakt Lenslerin Kullanım Amaçları, Kontakt Lenslerle Gözlüğün Kıyaslanması, Kontakt Lenslerin Temizlenmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kontakt Lensin Tarihsel Gelişimi Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 11-23.
2 Kontakt Lensler İçin Gerekli Muayeneler ve Gözün yapısı Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 129-135.
3 Kontakt Lenslerin Kullanım Amaçları Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 89-99.
4 Kontakt Lenslerle Gözlüğün Kıyaslanması Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 73-81.
5 Sert ve Yumuşak Kontakt Lensler Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 25-29.
6 Lensin Yapısı Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 31-35.
7 Lens Çeşitleri Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 55-63.
8 Arasınav
9 Lens Değişkenleri Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 101-105.
10 Temizleme Solüsyonları Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği syf 107-120.
11 İntraoküler lens ve göz içi sıvı dengesi Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 129-135.
12 Lens Kapları ve Diğer Malzemelerin İçerikleri Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 107-120.
13 Adaptasyon Belirtileri Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, syf 121-128.
14 Kontakt Lenslerin Yan Etkileri ve Alerjik Durumlar Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, , syf 121-128.
15 Kontakt Lens Konusunda Uyulması Gereken Kurallar Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, , syf 121-128.
16 Final

 

Ders Kitabı

Güzin İskeleli, Ayfer Kanpolat, Esin Fırat, İzzet Can, Ebru Toker, Tomris Şengör, Banu Coşar, Hilmi Or, Canan Gürdal. Kontakt Lens. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Contact Lenses: A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet     References / James N. Parker and Philip M. Parker, editors, ISBN: 0-597-83591-8.

Mannis, M. J., Zadnik, K., & Coral-Ghanem, C. (2004). Contact lenses in ophthalmic practice. Springer Science & Business Media

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
2
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
75

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest