Ders İçerikleri - Optisyenlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

OPT 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama İlkeleri ve Satış
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 205
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama kavramının bir parçası olan satış hakkında hem teorik hem pratik bilgi sunmaktır. Bu nedenle, ders öncelikle pazarlamanın temelleri hakkında kapsamlı bir teorik bilgi sağlayacak, daha sonra satış tekniklerine geçecektir. Anlatılacak olan tekniklerle de öğrenciler günlük hayatlarında satışı etkin bir biçimde uygulayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ve Satış kavramlarını tanımlayabilecek
  • Satışın pazarlamadaki yerini ve önemini açıklayabilecek
  • Satışın ilke ve teorilerini tanımlayabilecek
  • Müşteri isteklerinin neler olabileceğini sosyolojik ve psikolojik teorik bilgi sayesinde değerlendirebilecek
  • Satış ilke ve teorilerini uygulamaya geçirebilecektir
Ders Tanımı Ders kapsamında ilk haftalarda pazarlamanın temelini oluşturan kavramlar tartışılacaktır. Devam eden haftalarda satış temelini oluşturan mamul karması, tutundurma ve tüketici davranış modelleri üzerinde durulacaktır. Temel teori ve kavramların ardından öğrencilere etkin satış planlanama, satış yöntemleri ve müşteri ilişkilerine ilişkin teorik ve pratik bilgiler verilecektir. Dersin son haftalarında öğrenciler almış oldukları teorik ve pratik bilgileri kullanarak hazırladıkları ödevler sayesinde ders sürecinde öğrendiklerini uygulamaya dökebilecekler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Pazarlamaya Genel Bakış
2 Pazarlamada Temel Kavramlar Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Sistemi Prof. Dr. Semra Aytuğ Dr. Nihan Özgüven Pazarlama Yönetimi Detay Yayıncılık.
3 Pazar Analizi Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi Marka ve Ürün Konumlandırma Prof. Dr. Semra Aytuğ Dr. Nihan Özgüven Pazarlama Yönetimi Detay Yayıncılık.
4 Mamül Dizisi ve Mamül Karması Mamül Yaşam Döngüsü Mamül Farklışatırma ve Pazarlama Stratejileri Prof. Dr. Semra Aytuğ Dr. Nihan Özgüven Pazarlama Yönetimi Detay Yayıncılık.
5 Tüketici Davranışları ve Modelleri Prof. Dr. Semra Aytuğ Dr. Nihan Özgüven Pazarlama Yönetimi Detay Yayıncılık.
6 Tutundurma ve İletişim Süreci Tutundurma Karması Satış ve Reklam Prof. Dr. Semra Aytuğ Dr. Nihan Özgüven Pazarlama Yönetimi Detay Yayıncılık.
7 Satış Geliştirme Satış Gücünün Örgütlenmesi Kişisel Satış Halkla İlişkiler Prof. Dr. Semra Aytuğ Dr. Nihan Özgüven Pazarlama Yönetimi Detay Yayıncılık.
8 Arasınav
9 Satışın temel ilkeleri Satış Süreci Satış Çeşitleri ve Yönetimi Dersin öğretim görevlisinin sağlayacağı dökümanlar
10 Sağlık Kurumlarında Satış Sağlık Kurumlarında Satış Geliştirme Satışçının Özellikleri Dersin öğretim görevlisinin sağlayacağı dökümanlar
11 Satışta Empati ve İkna Müşteri ile İletişim Müşteri İtirazları ve Yanıtlandırma Dersin öğretim görevlisinin sağlayacağı dökümanlar
12 Müşteriyi tavlama: Tüketici ve Marka Bağlılığı Sağlık Kurumlarında Pazarlama ve Satış Etiği Dersin öğretim görevlisinin sağlayacağı dökümanlar
13 Dönem Ödevi Sunumları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Dönem Ödevi Sunumları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Dönem Tekrarı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Dersi veren öğretim görevlisinin notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Paco Underhill, Neden satın alırız?; Optimist yayınları, 2012 (Ocak) John S. Gammon, Satın alma ve satış yönetimi; Epsilon yayınevi, 1997 Tuba Üstüner ve David Godes, 2006, Harvard Business Review Makalesi Doç. Dr. Muhittin Karabulut, Tüketici davranışı; İÜ İşletme Fakültesi, 30. Yıl yayınları (10), 1985 (2. Baskı) Yavuz Odabaşı, Tüketici davranışı; Mediacat yayınları, 2009 Remzi Altunışık vd.; Modern pazarlama; Değişim yayınları; 2006 (2. Baskı) Mahit Nakip, vd., Güncel pazarlama yönetimi, Detay yayıncılık, 2012 Heinz Goldman, Müşteri kazanmak; İlgi yayınları, 1989

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Ödev
10
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.