OPT 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlik III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 204
Bahar
2
10
7
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin bir optisyenlik işletmesinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olması ve müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik kazanımlarını arttırmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir optik mağazanın açılma ve kapatılma sürecini açıklayabilecek
  • Satış sırasında müşterileri ilişkilerini geliştirecek noktaları tanımlayabilecek
  • Reçete Kayıt Defterinin doldurulması ve merceklerin sınıflandırılması ile ilgili işlemleri tanımlayabilecek
  • Mesul Müdür ile ilgili yapılması gerekenleri işlemleri açıklayabilecek
  • Tıbbi ürünlerin kayıt ve takibini sağlayan programların özelliklerini değerlendirebilecek
Ders Tanımı Optik mağaza yönetimi, reçete defteri doldurma, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, optik mağaza içi tasarım, ürün kaydı ve takibini sağlayan sistemlerin özellikleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teorik (T): Optisyenlik III dersine giriş, Uygulama (U): Bifokal merceklerin nilör çerçeveye montajı
2 T: Optik mağaza için yer seçimi, U: Bifokal merceklerin nilör çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 T: Bir optik mağazanın açılışı, U: Çok odaklı (progresif) merceklerin nilör çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 T: Optik mağaza için gerekli cihaz ve ürünler, U: Çok odaklı (progresif) merceklerin nilör çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 T: Bir optik mağaza için maliyet analizi, U: Tek odaklı merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 T: Optik mağaza iç mekan tasarımı, U: Tek odaklı merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 T: Optisyenlikte hizmet sunumu, U: Tek odaklı merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 T: Arasınav, U: Tek odaklı merceklerin faset çerçeveye montajı
9 T: Reçete ve Denetleme Kayıt Defterleri, U: Uygulama arasınavı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 T: Camların Sınıflandırılması ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Sistemi, U: Bifokal merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 T: Ürün Takip Sistemi (ÜTS), U: Bifokal merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 T: Optik mercek markaları ve ürünleri, U: Progresif merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 T: Hukuki ve Etik Sorunlar – Olgu Tartışması, U: Progresif merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 T: Mesul Müdür Değişimi ve Optik Mağaza Kapanışı, U: Progresif merceklerin faset çerçeveye montajı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı

Optisyenin Eğitim El Kitabı, David S. McCleary, Çeviren: Tuba Özdemir, Nobel Tıp Yayınevi, 2014

Temel Optisyenlik - Optisyenlik için On Temel Adım, Dr. Erdoğan ÖZDEMİR, Dr. Onur YARAR, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
6
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest