OPT 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlik II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 203
Güz
2
10
7
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere optisyenlik mesleğine ilişkin bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gözlük çerçevesinin kişiye özgü ayarlamalarını açıklayabilecek
  • Gözlük çerçevesi değişkenlerini tanımlayabilecek
  • Farklı türde gözlük çerçevesi seçimi konusunda önemli noktaları açıklayabilecek
  • Kişiye uygun çerçeve seçimini açıklayabilecek
  • Reçeteye uygun çerçeve seçimini tanımlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders; Verteks mesafesi, çerçeve eğim açısı, çerçeve çeşitleri, çerçeve seçimi, progresif lenslerin kapalı çerçeveye montajı, nilör çerçeveye lens montajı, faset çerçeve kalıpları ve montajı konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Optik mercek grupları ve fiyatlandırma
2 Kaplama türleri Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 52
3 Reçeteye uygun mercek önerileri Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 45
4 Mercek siparişi Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 58
5 Gözlük çerçevelerinin kimyasal yapıları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Gözlük çerçevelerinde ölçülebilir değişkenler Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 67
7 Yüz şekline göre gözlük çerçevesi seçimi Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 70
8 Arasınav
9 Reçeteye uygun gözlük çerçevesi seçimi Optisyenin Eğitim El Kitabı, s.136
10 Reçeteye uygun gözlük çerçevesi seçimi Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 134
11 Tepeler Arası Mesafe Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Pantoskopik, Retroskopik ve Ortoskopik Açı Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 73
13 Çocuk Gözlükleri Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, s. 86
14 Güneş gözlüğü çerçeve seçimi ve tavsiyeler Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Temel Optisyenlik - Optisyenlik İçin On Temel Adım, Dr. Erdoğan Özdemir, Dr. Onur Yarar, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016
Önerilen Okumalar/Materyaller Optisyenin Eğitim El Kitabı, David S. McCleary, Çeviren: Tuba Özdemir, Nobel Tıp Yayınevi, 2014

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
13
    Toplam
230

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest