OPT 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Göz Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 202
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere göz hastalıkları ve görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi ile ilgili temel bilgiyi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Göz hastalıklarından kaynaklanan bulguları tanımlayabilecek,
  • Göz hastalıklarının temel özelliklerini tanımlayabilecek,
  • Oftalmik acil durumları tanımlayabilecek,
  • Sistemik hastalıkların (diabetes mellitus, hipertansiyon vb) göze etkilerini tanımlayabilecek,
  • Yenidoğan tarama yöntemlerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Göz kapağı hastalıkları, Lens hastalıkları, Katarakt ve tedavisi, Retina dekolmanı ve makula hastalıkları, Optik sinir hastalıkları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göz Hastalıkları Dersine Giriş
2 Göz Hastalıklarında Hikaye Alma, Semptomlar ve Gelişim Anomalileri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Kapak, Gözyaşı Sistemi ve Konjunktiva Hastalıkları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Kornea ve Sklera Hastalıkları, Glokom Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Lens ve Orbita hastalıkları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Lens ve Orbita hastalıkları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Arasınav Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Retina ve Makula Hastalıkları
9 Retina ve Makula Hastalıkları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Optik Sinir Hastalıkları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Şaşılık Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Sistemik Hastalıklar, Diabetes Mellitus ve Göz Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Yenidoğan Taramaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Yenidoğan Taramaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Optometrik Mesleklerin Eğitiminde Görme Kusurları ve Göz Hastalıkları, Nejat KAYIN, Anıl Matbaası, 2007
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Aydın P, Akova YA.(Editörler). Temel Göz Hastalıkları Güncellenmiş 2. baskı. Güneş Yayınevi, Ankara, 2011 2. G. Lang. Çeviri Editörü : Acun Gezer. Göz Hastalıkları El Kitabı – Atlas. Palme Yayıncılık, 2011 3. Ünal Bengisu. Göz Hastalıkları. Palme Yayıncılık, 2012

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
18
Final Sınavı
1
25
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest