Bizi takip edin
|
EN

OPT 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görme Optiği II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 201
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin görme yolları, göz hareketleri, görme alanları, az görme ve ametropilerin düzeltilmesi kavramlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Göz hareketlerini tanımlayabilecek
  • Göz uyumunu tanımlayabilecek
  • Az görme kavramını ve düzeltici araçların özelliklerini açıklayabilecek
  • Anizometropi kavramının önemini açıklayabilecek
  • Görme bozukluklarının gözlük, kontak lens ve cerrahi operasyon ile nasıl düzeltilebileceğini açıklayabilecek
Ders Tanımı Bu ders; Ametropi, Siklopleji, Skiyaskopi, Anizometropi, Görsel Rehabilitasyon, Ametropilerin Gözlük, Kontak Lens ve Cerrahi Müdahale ile Düzeltilmesi konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görme Yolları
2 Göz Hareketleri Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 15 - 25
3 Göz Uyumu Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 27 - 38
4 Görme Alanları Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 40 - 47
5 Az Görme Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 49 - 69
6 Anizometropi Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 70 - 75
7 Görsel Rehabilitasyon Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 75 - 84
8 Arasınav
9 Objektif Muayene Yöntemler Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 85 - 92
10 Subjektif Muayene Yöntemler Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 93 - 108
11 Ametropilerin Gözlükle Düzeltilmesi Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 93 - 108
12 Ametropilerin Kontak Lens ile Düzeltilmesi Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, s. 93 - 108
13 Ametropilerin Cerrahi Müdahale ile Düzeltilmesi
14 Ametropilerin Cerrahi Müdahale ile Düzeltilmesi
15 Genel Tekrar
16 Final

 

Ders Kitabı Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, Yrd. Doç. Dr. Nesimi Cihan ÜNLÜÇERÇİ, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016
Önerilen Okumalar/Materyaller Davey M. Wooton. Optical training: skills and procedures, Butterworth-Heinemann, 2003 Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 3, Klinik Optik, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
17
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.