OPT 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optik Aletler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 108
Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin mesleki ders uygulamalarında kullanacakları optik aletlerin çalışma prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fokometrenin çalışma ilkesini tanımlayabilecek
  • Belirli optik sistemlerin çalışma mekanizmasını açıklayabilecek
  • Lazerler ve özelliklerini açıklayabilecek
  • Bir optik mağazada bulunması gereken araç gereçlerin teknik özelliklerini tanımlayabilecek
  • Basit optik düzenekleri tasarlayabilecek
Ders Tanımı Fokometre, Sferometre, Pupilametre, Nilör Makinesi, Test Cihazları, El Taşı, Faset Matkabı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teorik: Teknik Terimler – Uygulama: Cihazların Tanıtımı
2 T: Sferometre ve Kalınlık Ölçer – U: Sferometre Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 T: Fokometrenin Kısımları – U: Manuel Fokometrenin İncelenmesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 T: Kamera Yapısı U: Otomatik Fokometre Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 T: Mikroskop - U: Test Cihazları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 T: Pupilametrenin Bölümleri - U: Pupilametre Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 T: Refraktometre U: Isıtıcı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Arasınav
9 T: Otomatik Kolimatör - U: El Taşı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 T: Dürbün U: Nilor Makineleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 T: Lazerler - U: Faset Matkabı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 T: Teleskop - U: Cam Kesme Makinesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 T: Az Görme Aletleri - U: Ultrasonik Yıkama Makinesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 T: Optik Ölçümleme Cihazı - U: El aletleri kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Optik Aletler, Prof. Dr. Naci EKEM, Yrd. Doç. Dr. Gökhan SAVAROĞLU; Esen Ofset, 2005 Optik cihazlara ilişkin bilgi kılavuzları Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
9
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
14
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest