OPT 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlik Kimyası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 107
Güz
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri temel kimya bilgilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Genel kimyadaki temel kavramları tanımlayabilecektir
 • Kimyasal bağ kavramlarını tanımlayabilecektir.
 • Kimyasal tepkime türlerini açıklayabilecektir
 • Optik araç ve gereçlerin temizliğini sağlayan çözeltilerin özelliklerini tanımlayabilecektir.
 • Asit ve Baz kavramlarını açıklayabilecektir.
 • Gözlük çerçevesini ve lensleri oluşturan hammaddeleri tanımlayabilecektir.
 • Gözlük ve oküler sistemlerde kullanılan camların kimyasal yapısını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin mesleki uygulamalarında kullanabileceği genel kimya konularını ve kullandıkları polimer, cam gibi farklı kimyasal yapıların özelliklerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı Kimyanın tanımlanması ve ölçü birimleri Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011, 1-17.
2 Maddenin Sınıflandırılması ve Özellikleri Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011, 19-27.
3 Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011, 31-52
4 Kimyasal Bağlar Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011, 55-72.
5 Kimyasal Tepkimeler Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011, 93-104
6 Katılar ve Sıvılar Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011,123-137.
7 Çözeltiler Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011,139-158.
8 Arasınav
9 Asitler ve Bazlar Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011,191-203.
10 Organik Bileşikler Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011, 221-230.
11 Polimerler Mehmet Saçak Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2010, 1-53
12 Polimerler Mehmet Saçak Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2010,1-53.
13 Cam Kimyası Duran Kocabağ, Cam Kimyası, Özellikleri, Uygulaması, Birsen Yayınevi, 2002, 21-60.
14 Cam Kimyası Duran Kocabağ, Cam Kimyası, Özellikleri, Uygulaması, Birsen Yayınevi, 2002, 98-116.
15 Genel Tekrar ve Tartışma
16 Final

 

Ders Kitabı
 • Hüseyin Bağ, Genel Kimya, Pegem Yayıncılık, 2011
 • Duran Kocabağ, Cam Kimyası, Özellikleri, Uygulaması, Birsen Yayınevi, 2002
 • Mehmet Saçak Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Sabri Alpaydın, Abdullah Şimşek. Genel Kimya. Nobel Yayıncılık, 2013
 • Ender ERDİK, Yüksek SARIKAYA, Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, 2002

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
81

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest