Ders İçerikleri - Optisyenlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

OPT 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenlik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 106
Bahar
2
6
5
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste Optisyenliğin temel uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gözlük merceklerinin özelliklerini tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecek
  • Değişkenlere göre mercekteki prizma etkisini değerlendirebilir
  • Gözlük kullanıcısının reçetesine ve ihtiyaçlarına göre mercek önerebilecek
  • Bir merceğin montajı sürecindeki gerekli ölçüleri alabilecek ve değerlendirebilecek
  • Bir merceğin diyoptrisini ölçebilecek ve gözlük çerçevesine uygun kesimini yapabilecek
Ders Tanımı Optisyenlik alanında sıklıkla kullanılan merceklerin özelliklerine göre sınıflandırılması, ölçülmesi, reçeteye ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre önerilmesi ile gözlük çerçevesine uygun kesiminin yapılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teorik (T): Diyoptri Tanımı, Uygulama (U): Merceklerin Tanıtılması ve Sferometre ile Diyoptri Ölçümü
2 T: Merceklerin Diyoptrilerinin Hesaplanması, U: Manuel Fokometre ile Sferik Merceklerin Ölçümü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 T: Merceklerin Diyoptrilerinin Hesaplanması, U: Manuel Fokometre ile Sferosilindirik Merceklerin Ölçümü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 T: Transpoze, U: Manuel Fokometre ile Progresif Merceklerin Ölçümü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 T: Montaj Ölçüleri, U: Manuel Fokometre ile Progresif Merceklerin Ölçümü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 T: Merceklerin Prizmatik Etkileri, U: Otomatik Fokometre Kullanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 T: Merceklerin Prizmatik Etkileri, U: Pupilla Mesafesi Ölçümü Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 T: Prizma mercekler ve Fresnel Prizmalar, U: El taşı ile kesme işlemi
9 T: Bifokal Mercekler, U: Eş taşı ile organik mercek kesimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 T: Progresif Mercekler, U: El taşı ile organik mercek kesimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 T: Progresif Mercekler, U: El taşı ile organik mercek kesimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 T: Lentiküler Mercekler, U: El taşı ile mineral cam kesimi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 T: Reçeteye uygun mercek seçimi, U: Otomatik cam kesme makinası ile kesim işlemi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 T: Merceklerin Fiyatlandırılması, U: Otomatik cam kesme makinası ile kesim işlemi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı

Optisyenin Eğitim El Kitabı, David S. McCleary, Çeviren: Tuba Özdemir, Nobel Tıp Yayınevi, 2014

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gözlükçülük, Ertekin AKSAK, Taylan KÜÇÜKER, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.