Bizi takip edin
|
EN

OPT 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 105
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin gözün anatomik yapısını ve görme fizyolojisini kavramaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gözün anatomik yapısını ve özelliklerini tanımlayabilecek,
  • Görme yollarını ve kortikal görme alanlarını tanımlayabilecek,
  • Gözde kırıcı ortamları ve işlevlerini açıklayabilecek,
  • Görsel algının oluşumunu açıklayabilecek,
  • Görme ile ilgili refleksleri açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders orbitanın kısımlarını, gözün tabakalarını, oluşturan yapıları ve bunların işlevlerini, görme yolları ve görsel algının nasıl oluştuğunu kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Göz Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:11-17
2 Hücre Zarından Madde Taşınması, Hücrelerin Uyarılma Mekanizması Yüksekokullar Için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014. Bölüm 2.
3 Kraniyum ve Orbita Anatomisi Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:19-29
4 Göz Küresi Dışı Yapılar Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:47-74
5 Kısa Sınav 1 Kraniyal Sinirler Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:31-39
6 Göz kasları ve göz kaslarının hareketi Ekstraoküler mekanizmalar, (Düksiyon, Versiyon, Verjans). Yüksekokullar Için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014. Bölüm 2.
7 Arasınav
8 Göz Küresinin Yapısı Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:75-80
9 Gözde Işığı Kıran Yapılar ve Kırma Kusurları Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:87-112
10 Retina ve Fotoreseptörlerin Uyarılması Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:121-131
11 Görme Yolları Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:41-45
12 Görüntünün beyinde işlenmesi ve anlamlandırılması Yüksekokullar Için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014. Bölüm 4
13 Kısa Sınav 2 Refleksler Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet Başmak, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:31-45
14 Görme ile ilgili testler (Görme keskinliği, periferik görme alanı, renkli görme, ışığa adaptasyon) Görme Optiği Ve Refraksiyon, Doç. Dr. Ahmet Özer. Esen Ofset Matbaacılık, 2005. S:47-100
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
  1. Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK, Esen Ofset Matbaacılık, 2005.  (Online Erişim: https://isikoptik12.files.wordpress.com/2014/11/gc3b6z-anatomisi.pdf)
  2. Görme Optiği ve Refraksiyon, Doç. Dr. Ahmet ÖZER, Esen Ofset Matbaacılık, 2005. (Online Erişim: https://isikoptik12.files.wordpress.com/2014/11/gorme-optigi-ve-refraksiyon.pdf)
Önerilen Okumalar/Materyaller

Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 ISBN: 978-975-411-269-6

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.