Ders İçerikleri - Optisyenlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

OPT 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 105
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin gözün anatomik yapısını ve görme fizyolojisini kavramaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gözün anatomik yapısını ve özelliklerini tanımlayabilecek,
  • Görme yollarını ve kortikal görme alanlarını tanımlayabilecek,
  • Gözde kırıcı ortamları ve işlevlerini açıklayabilecek,
  • Görsel algının oluşumunu açıklayabilecek,
  • Görme ile ilgili refleksleri açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Göz küresi, Göz küresinin tabakaları, Işığı kıran yapılar, Gözün yardımcı oluşumları, Optik sinir ve görme yolları, Görme ile ilgili refleksler, Göz fizyolojisine giriş, Göz optiği, Retina ve fonksiyonları, Santral sinir sisteminde görme ile ilgili işlemler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göz Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş
2 Göz Küresi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Sklera Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Kornea Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Koroid Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 İris Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Arasınav
8 Retina Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
9 Retina Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Göz İçi Mercek Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Göz Kasları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Göz Kapağı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Konjonktiva Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Görme yolları ve ışık refleksi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi, Hikmet BAŞMAK, Esen Ofset Matbaacılık, 2005
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, Kliniğe Yönelik Anatomi, 2007 2- Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi Atlası, 2006 3- Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 4- Ganong un Tıbbi Fizyolojisi, Çeviri editörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, 2011 5- Ahmet Özer. Görme Optiği ve Refraksiyon. Esen Ofset Matbaacılık, 2005 6- Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 3, Klinik Optik, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.